Hon menar att de måste bygga högt eftersom ytan på tomten är så liten. Det är ett mycket märkligt argument.

Alla markytor har sina förutsättningar. Just den här kommer med förutsättningen att den är lämplig att bebygga, förutsatt att man anpassar utseende och höjd till omgivningen. Begår man våld på de förutsättningarna går kulturhistoriska värden förlorade. Något som bekräftas med all önskvärd tydlighet i utredningen från Kalmar läns museum.

Länsförsäkringar trycker på det faktum att det inte råder något motsatsförhållande mellan kulturhistoriska värden och att bygga nytt. Men det är det få personer som hävdar. Däremot finns det ett motsatsförhållande mellan kulturhistoriska värden och att bygga ett höghus på platsen. Den konflikten väljer Länsförsäkringars vd att inte kommentera.

Artikelbild

| Visst kan det byggas här, men argumenten för husens höjd är märkliga, tycker ledarskribenten.

Ingen tvingar Länsförsäkringar att bygga på just den här tomten. När de uppger att de måste bygga högt för att de inte kan bygga brett, är det som att de anser sig ha rätt att välja mark och byggnadsvolym och att resten av samhället ska anpassa sig därefter.

Länsförsäkringar vill ta ett samhällsansvar och berättar att det är därför de vill bygga så högt, inklusive ett antal våningar med hyresrätter. Skälet till att det behövs ett höghus är för att det vore nyttigt för hela samhället. Några ekonomiska motiv finns inte, enligt bolaget.

Men varför satsa på att skapa samhällsnytta där det är som svårast? Det finns ett antal faktorer som riskerar att stoppa höghusprojektet. Insyn, skuggning och kulturhistoriska riksintressen ska manglas genom kommun, länsstyrelse och sannolikt ett antal rättsinstanser. Varför ta alla de här striderna om det bara vore för samhällsnyttan? Det blir obegripligt för den utomstående.

Vill Länsförsäkringar för sin egen skull endast ha några våningar med kontor så kan de bygga dem i kvarteret Lejonet. Pengarna de sparar på övriga 5-6 våningar kan de ju investera i samhällsnyttiga hyresrätter på annan plats. Det behövs sannerligen fler bostäder, så det vore en stor välgärning. Och dessutom mycket snabbare avklarat än höghusprojektet.

Anna Blom berättar hur de får hejarop från västerviksborna: ”bygg, men bygg snyggt”. Det är lätt att instämma i hejaropen. Bygg några snygga kontorsvåningar, och lägg hyresrätterna någon annanstans! Det vore samhällsnyttigt på riktigt.