Insändare Svar till Lars Thellman i VT 9/7

Det är synd att du förlöjligar en debatt om vårt dricksvatten.

Vid en interpellation och fråga i kommunfullmäktige i början av året kring vårt dricksvatten tog jag upp vattenläckaget med tekniska nämndens ordförande Bo Jonsson. Han svarade att vi och i stort sett alla kommuner i Sverige har ett föråldrat vattenledningsnät med läckage motsvarande Västervik.

Vidare sa han att reparera detta kommer att kosta många miljoner. Han avslutade frågestunden med att hur vi hämtar, renar, distribuerar och använder vårt vatten borde vara föremål för en hel dags diskussion. Efter frågestunden överlämnade undertecknad en motion om vilken strategi vi bör ha kring vårt viktigaste livsmedel, vattnet.

När vi nu de sista tre åren har haft lägre nederbörd enligt klimatologer, bör vi inse allvaret i detta nya förhållande.

Även om vi, för ett tresiffrigt antal miljoner kronor, öppnar en vattentäkt i Edsåsen måste vi ändå ta diskussionen om en långsiktig vattenstrategi. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har väckt frågan kring hur lite självförsörjande vi är och i år kan inte bönderna vattna sina åkrar på grund av torka, eftersom det skulle bli för dyrt.

Hur går detta ihop?

Vi kan och kommer att verka för att alla i hela kommunen ska ha rätt till en god välfärd där även vattnet är en komponent.