Var finns demokratin?

25 mars 2019 04:00

I Västerviks kommun är det olika majoriteter i vårt kommunfullmäktige (KF) kontra vår kommunstyrelse (KS). Dessa båda maktcentras bemanning ska styras av valresultatet vilket det gör i KF, men beroende på det lilla antalet ledamöter i KS så är det som Jakob Styrenius skriver i sin ledare i VT den 16/3 -19 att sammansättningen av ledamöter i KS bestämdes efter förhandlingar partierna emellan. Detta faktum, att det är olika majoriteter i KF respektive KS, måste dock i framtiden skapa otaliga komplikationer för demokratin.

För vad och vem bestämmer vilka frågor som skall avgöras i KF respektive i KS? Sist ut var det visst frågan om stadens parkeringar och dess avgifter som avgjordes. Och då i KS! Men med tanke på valresultatet i kommunen och medborgarnas fortsatta förtroende för de olika verksamheterna så borde hädanefter alla slutgiltiga beslut hänvisas till och tas av den folkvalda församlingen i vårt kommunfullmäktige. Detta skulle vara sann medborgerlig demokrati.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Brewitz