Insändare Undertecknad anknyter och resonerar mera om problemen i samtidens skola, som Thomas Hermansson har skrivit om i VT den 26 mars. Dess allvar kan knappast tillräckligt uppfattas av någon som själv inte har varit lärare eller en av problematiken berörda elever.

Jag själv har bara externt undervisat i teknologi på en yrkesskola. Är nu en gammal man, men har i alla fall tidigare delvis upplevt lärarens positivt respekterade auktoritet och motsatsen. Det är en stor skillnad mellan skolmiljön då och nu. Jag förvånar mig inte alls att det finns en allvarlig lärarbrist. Det är bristen på ordning och reda i skolan som är bara värre med tiden och den talar sitt sanna negativa språk. Ofta mycket svårt att vara lärare.

Enligt statistiken från Arbetsmiljöverket har anmälningar om hot och våld i skolan ökat med HUNDRA PROCENT bara på de senaste FEM åren. Under en längre tid har lärare på universitetsnivå varnat för att förkunskaperna bland studenter har sjunkit. Du kanske upplever tillsammans med mig att allt detta är verklighetens verkliga signaler. Eller? Är det smärtsamt att i djupet erkänna? Orsaken och verkan? Vad är då orsaken till det negativa tillståndet i verkligheten?

En politiker skulle kunna skylla på motståndarnas partier. Som en religiös, som jag är, utan någon kyrkans tillhörighet, skylla på någon religiös inriktning.

Mitt svar är helt entydigt, och det är ett svar som jag är medveten om att jag får stå till ansvar inför Gud. Det mycket stora problemet är att vårt samhälle har överlämnat och föraktat Guds evigt oföränderliga ord. Inklusive de “kristna” kyrkorna som ersätter Guds ord med moderna tidsanpassade teologier.

Oavsett om du kan eller inte inse det, säger jag med grundad insikt: I demokratins sken, tyvärr, har samhället förträngt och förvrängt Guds evigt oföränderliga Ord som vi har i Bibeln.

Är jag omodern? Kanske. Men jag vet i Herren att det jag här säger är sant.