Svart regn?

9 juli 2019 04:00

Svar på insändaren ”Svart regn över Västervik” den 6 juli.

De svarta partiklar som insändaren oroar sig för har inget med global klimatförändring att göra. Bor i södra stadsdelen och här har det dagligen varit stora mängder partiklar oavsett om det regnat eller inte. Nej detta är lokalproducerade partiklar från vårt värmeverk, som är ett resultat av de miljontons sopor (både importerade och lokala) som eldas där. Jag kontaktade Västerviks Miljö och Energi i april och påtalade problemet och undrade om de hade problem med stoftavskiljningen, men de var helt oförstående till frågeställningen. Det förefaller som kommuner kan skita ner hur mycket som helst.

Skulle vara intressant om VT kunde redovisa vilka tillstånd som finns och vem som kollar att de efterlevs

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hornsvägen