Infart eller välfärd?

8 juni 2019 04:00

På måndag ska Västerviks kommunstyrelse besluta om budget för 2020 och ekonomisk planering för 2021–2022. I denna budget finns det redovisat investeringar på 15 miljoner kronor 2019, 5 miljoner kronor 2020, 75 miljoner kronor 2021 och 75 miljoner kronor 2022 för en södra infart. Totalt 170 miljoner kronor!

Det man förvånas över är att det finns så mycket finansiella resurser för denna investering då det i princip i all annan verksamhet, särskilt inom kommunens kärnverksamheter, saknas pengar!

Denna investering i södra infarten hanteras dock i en särskild ordning utanför självfinansieringskravet, säger kommunen. Det betyder att man måste låna till denna investering då den inte kan finansieras med egna medel. Ett av primärkommunens finansiella mål är ju att investeringar ska vara självfinansierade.

Men även om kommunen lånar pengar till denna investering så belastar detta ju ändå skattebetalarna med räntor och med ökad skuld. En belastning som jag tror medborgarna gärna tagit om det gällt kommunens kärnverksamheter och vår välfärd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Brewitz