Insändare För några månader presenterades det nya samarbetsavtalet mellan regionen och funktionshinderorganisationerna.

Nu har en av våra medlemsorganisationer testat överenskommelsen som rör vårdval inom hörselvården.

Representanter från Hörselskadades riksförbund hade först ett möte med politiker i regionen därefter möte med regionens tjänstemän. Sedan var det meningen att HRF:s representanter skulle få en redovisning av den konsekvensutredning som tjänstemännen skulle göra. Till min förvåning får de då besked att de inte kan få någon redogörelse om konsekvenserna då handlingarna inte är offentliga. Vad ska man samverka om ?

Om regionens politiker och tjänstemän menar allvar med samverkan innebär det enligt mitt sätt att se på det att vi har möjlighet att påverka fram till beslutet – inte först efter beslut.

Eftersom vi i funktionshinderrörelserna har begränsade resurser och måste prioritera föreslår jag att regionen i samband med inbjudan till samverkan skriver på om det är en seriös inbjudan där vi kan påverka eller bara något spel för galleriet så slipper vi lägga energi på det vi ändå inte kan påverka. Eller arbeta på annat sätt med dessa frågor.