Arla: "Hela förpackningen kan återvinnas"

11 mars 2019 04:00

Svar på Filip Johnssons debattartikel ”Bort med plastkorkarna” den 6 mars.

Vi förstår att vårt förpackningsbyte har lett till upprörda känslor. Vi vill dock försäkra våra konsumenter att vi på Arla har omfattande krav på att våra förpackningar inte bara ska vara funktionella och användarvänliga utan också att de ska vara återvinningsbara och ha låg klimatpåverkan.

När det stod klart att Tetra Brik (den gamla ”tegelstenen”) inte fanns tillgänglig som ett alternativ när vi behövde byta vår förpackningsmaskin gjorde vi konsumentundersökningar och bedömningar av klimatpåverkan för alternativa förpackningar.

Utfallet var tydligt – vår nya förpackning, Tetra Top, var den förpackning som levererar bäst på våra och konsumenternas krav på funktionalitet och användarvänlighet . Förpackningen är dessutom enkel att tömma med hjälp av flikarna i botten och möjlig att återvinna genom att separera plastdelen och sortera som plast och resterande del som kartong. Vi hoppas att våra konsumenter följer sorteringsinstruktionerna eftersom både plasten och kartongen kan materialåtervinnas i de moderna återvinningsanläggningar vi har i Sverige.

På sikt kommer denna förpackning att helt bestå av förnybart material, vilket kommer att innebära att den har en lägre klimatpåverkan än originalförpackningen TetraBrik. Under övergångsperioden klimatkompenserar vi för de extra utsläpp som den nya förpackningen genererar jämfört med den gamla – vi är inte nöjda förrän vi har en helt förnybar förpackning på plats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Bratthall presschef Arla