Vår budget hade gynnat de äldre

4 juni 2019 04:00

I Kristdemokraternas och Moderaternas budget, som antogs av riksdagen, tog vi sikte på att börja lösa Sveriges problem med reformer och stora resurstillskott till vård, omsorg, polis och försvar. ”Januariprojektet” verkar inte hålla samma fokus, utan innehåller mest partimärkta reformer som spretar åt olika håll. Och ingen vill ta ansvar för helheten. En påtvingad (förvisso självpåtvingad) gemenskap resulterar tyvärr inte i ett gott ledarskap för Sverige.

Vi vill att personalen inom äldreomsorgen ska ha goda arbetsvillkor och kunna göra ett bra jobb. Det borde vara en självklarhet att de som omvårdar äldre i behov av omsorg inte ska behöva bli sjuka av sitt jobb. Med satsningar på mindre stress för personalen följer också mer tid för ökad social aktivering och bättre kvalitet för den äldre. Vi satsar två miljarder per år på ett prestationsbaserat stöd till de kommuner som förbättrar personalens villkor. För Västerviks kommun kan det innebära en förstärkning av äldreomsorgen med 10,1 miljoner kronor.

Kristdemokraterna kommer fortsatt möta samhällsproblemen med verkningsfulla reformer. I ett läge där regeringen och stödpartierna verkar sakna fokus och inte prioriterar välfärden, är vi en rakryggad opposition som fortsätter att driva och utveckla politik för ett välfärdslöfte att lita på.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maud Ärlebrant Kristdemokraterna i Västerviks kommun