Tre tankar om klimatet

24 juni 2019 00:00

Skogen en räddningsplanka

Många hoppas att skogen kan rädda klimatet. Träden ska bli bränsle till bilen och flyget, material till klimatsmart byggande, textilfibrer med mera. Samtidigt ska skogen vara ombonat hem för hare och älg. Men räcker skogen? Möjligen om vi snabbt och kraftigt ökar nyplanteringen. Till detta behöver vi mer mark. Men finns den? Om vi slutar med biffdjur, som bolmar ut växthusgasen metan, frigör vi mängder med åkermark, som nu producerar kraftfoder till blivande oxfiléer.

Kris också i atmosfären

Nu ökar växthusgaserna i atmosfären med över 3 ppm (miljondelar) per år. För 10–12 år sedan var takten knappt 2 ppm och koncentrationen låg på runt 390 ppm. I år har mätstationen på Hawaii noterat 415. Siffran pendlar något under året beroende på årstid. Tyvärr är nog snart måttet från Hawaii den enda uppriktiga statistiken. Hos oss lämnas ansenlig mängd utsläpp utanför.

Plan för klimatet

Naturvårdsverket presenterade i mars redovisningen ”Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan”. Verket skriver bland annat:

– En global omställning från koldioxidintensiv till koldioxidneutral utveckling kräver genomgripande förändringar av våra samhällen som ska ske under en, historiskt sett, kort tidsperiod. Min kommentar: Observera orden ”kräver genomgripande förändringar”. Lite ekonomiskt stöd här och någon skatt där i pågående riktning svarar dåligt med detta:

– … men befintlig styrning är otillräcklig och behöver skärpas och kompletteras. Min kommentar: Ord och inga visor. Är detta möjligt för dagens politiker? Troligen behöver klimatet få bli en frizon i riksdagen.

– … skärper betydelsen av att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen under 1,5 grader. Med nuvarande utsläppsutveckling kommer det sammanlagda globala utsläppsutrymmet av koldioxid för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader att vara förbrukat till åt 2030. Min kommentar: Även om målet under 1,5 grader kan vara kört har vi en skyldighet att försöka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Sterneby Hycklinge