Tänderna är en del av kroppen

4 juni 2019 04:00

En ny kartläggning från SVT visar att det är stora skillnader i tandvård beroende på inkomst. Är det någonstans klassklyftorna syns riktigt tydligt så är det i munnen. Det är knappast en nyhet. Och att klassklyftorna har ökat mer i Sverige än i något annat jämförbart land är inte heller det något nytt. Men bara Vänsterpartiet har en politik för att åtgärda båda dessa saker.

Många har i dag inte råd att gå till tandläkaren eftersom de vet att det skulle kosta alldeles för mycket. Samtidigt blir de rikaste allt rikare och vi slår nya rekord i antal svenska miljardärer. Så här har det blivit eftersom svensk politik under många år har gynnat de som redan har mest. Tyvärr är det en utveckling som fortsätter med nuvarande regering.

Det innebär att medan de som gynnas av politiken kan sätta in dyra implantat så tvingas andra lämna en glugg i tandraden. De med svårast tandlossning avstår nödvändig behandling av ekonomiska skäl. De har helt enkelt inte råd. De som redan har det sämst får också det sociala handikapp som det ofta innebär att ha dåliga tänder.

Vänsterpartiet tycker att det är självklart att tänderna är en del av kroppen. Vi vill därför införa ett ordentligt högkostnadsskydd i tandvården. Det ska inte kosta mer än max 2 000 kronor per år att laga tänderna. Det vore ett viktigt steg mot att på riktigt inkludera tandvården i den allmänna hälso- och sjukvården – med samma högkostnadsskydd som finns där.

Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle för alla – inte bara några få. Ett samhälle där alla har råd att gå till tandläkaren när det behövs. Det är en fråga om jämlikhet. Bra tänder ska inte vara en klassfråga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kaj Raving (V)