Satsa på järnvägsnätet

21 februari 2019 00:00

Vi har fått del av att regeringen avser att satsa på höghastighetståg, samtidigt hävdar en del regeringsföreträdare att mera godstrafik skall flyttas över till järnväg. Vi ser dessvärre att den nu befintliga järnvägen som redan finns i vårt land, är så förfallen att allt för ofta så spårar tåg ur och kontaktledningar rivs ned av brist på underhåll. Obs att underhållet på den nu befintliga järnvägen har varit eftersatt i allt för många år. Hur skall man klara av att flytta över mera godstrafik från lastbil till järnväg. När man inte klarar av att hålla befintlig järnväg i trafikdugligt skick, det är frågan som det finns all anledning att ställa sig? När regeringsföreträdare från de senaste regeringarna ställs mot väggen för den dåligt skötta järnvägen, så har de sista regeringarna skyllt detta på varandra. I stället för att ta itu med det eftersatta järnvägsnätet.

För kreti och pleti är det helt ointressant att få höra hur de sista regeringarna skyller det dåliga järnvägsunderhållet skötts under allt för lång tid, på föregående regeringar. Det som är av intresse av dem som valt folk till regeringen oavsett vem de röstat på är att man i riksdagen verkligen förstått att deras uppgift är att se till att fel och brister blir åtgärdade. Om det kan ske med stor majoritet så är det önskvärt.

Det är nu tid för dem som sitter i riksdagen att intressera sig för att lösa problemen och inte sitta och kasta skit på varandra på liknande sätt som man kan se barn göra i sandlådan.

Personligen så ser jag det mera ekonomiskt och klimatmässigt realistiskt att det är betydligt bättre att satsa på att den befintliga järnvägen fungerar, än att vi får höghastighetståg. Att man bygger bort flaskhalsar i den befintliga järnvägen som försvårar framkomlighet är ett måste om man skall flytta över mera godstrafik från lastbil till järnväg, vilket även kommer att gynna persontrafiken. Obs att dessa nödvändiga åtgärder inte kommer att vara avklarade endast med fint prat, utan det kommer att kosta att en hel del politisk prestige kommer bort från agendan. Därtill så kommer det att ta sin tid, för att få till det rent ekonomiskt och fältmässigt.

Något som i detta är viktigt är att det inte kommer till en mängd pappersnissar som skall kosta extramiljarder, utan att något händer, vilket vi dessvärre har fått se för mycket av.

Det här med höghastighetståg är för närvarande inte realistiskt att satsa på, vilket gör att man verkligen får hoppas att man slipper få höra mera om det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders L. Larsson