Så utvecklar vi framtidens samhälle

2 november 2018 13:56

Dagens politiska situation inom Västerviks kommun gör att det behövs mer lyhörda politiker och ett annat sätt att jobba, säger ledande politiker i Västervik.

Vision Västervik och Tjustpartiet har under många år arbetat för ett förändrat och modernare arbetssätt inom politiken.

Det behövs en ny syn på politiker och på politisk verksamhet.

Dagens politik som präglas av maktkamp måste bytas ut mot framtidens politik där vi alla tillsammans utvecklar det samhälle vi vill ha!

Därför tror vi att:

Retorisk tävlan måste ersättas med goda samtal.

Psykologisk propaganda måste ersättas med idé & kunskapsutbyte.

Hierarkisk parlamentarism måste ersättas med deltagande demokrati.

Motsättningar måste ersättas med samförstånd.

Partipolitikern måste ersättas av samutvecklaren.

Konkurrens måste ersättas med inkludering.

Debatter måste ersättas med kommunikation.

Lojalitet till ett parti måste ersättas med lojalitet till medborgarna.

Eftersträvandet av makt måste ersättas med eftersträvande av samskapande.

PS. Vi kan erbjuda oss att handleda Västerviks politiker och kommunala tjänstemän i denna nya process.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Brewitz Vision Västervik och Tjustpartiet