Debatt Könsbaserat våld är ett av de allvarligaste uttrycken för global ojämställdhet. För de kvinnor som någon gång drabbas får våldet ofta katastrofala konsekvenser för den fysiska, psykiska och reproduktiva hälsan.

Var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Trettioåtta procent av alla mord på kvinnor begås av en närstående. Och här i Sverige löper kvinnor som polisanmäler mäns våld en risk att inte bli trodda av rättsväsendet.

Vi som undertecknat den här artikeln representerar två organisationer med olika verksamhet. Sveriges Imamråd är en samlingsplats för ett stort antal av Sveriges imamer och Islamic Relief är en biståndsorganisation som bedriver utvecklingsprojekt runtom i världen. Men i den här frågan är vi helt överens: våldet mot kvinnor måste få ett slut.

Artikelbild

| Khaled Eldib, ordförande Sveirges Imamråd.

Sveriges Imamråds tydliga ställningstagande bygger inte minst på att våld mot kvinnor så uppenbart strider mot muslimska värderingar om människovärde och rätten till skydd och säkerhet.

Islamic Relief verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams budskap om respekt för människovärdet. Vi har i vår verksamhet sett många exempel på hur viktigt det är att involvera lokalsamhällets religiösa ledare för att få ett stopp på det könsbaserade våldet.

Ett projekt genomfört av Islamic Relief Etiopien visade tydligt att missuppfattningar och vantolkningar av islamisk text ofta legat till grund för både könsstympningar och andra former av våld mot kvinnor. I projektet engagerades religiösa ledare i att mobilisera mot våldet, och i flera fredagsböner lyfte de religiösa företrädarna upp frågan om våld mot kvinnor. Detta bidrog till en faktisk förändring i attityder och stärkte män och pojkar att ta ställning mot våld mot kvinnor i olika former.

I samband med den internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november startade Islamic Relief en global kampanj mot könsbaserat våld som pågår till den 10 december. Sveriges Imamråd och flera svenska moskéer deltar genom att ta upp frågan om könsbaserat våld i predikan i anslutning till fredagsbönen.

Genom kampanjen vill vi lyfta våra organisationers gemensamma mål, nämligen att stoppa våldet mot kvinnor. Vi hoppas också kunna stärka fler kvinnor att polisanmäla – och fler män att kämpa vid kvinnornas sida.