S-politik sänker förtroendet

29 januari 2016 05:55

Förtroendet för regeringen dalar. Om vi grupperar SIFO:s undersökning utifrån energipolitik ser opinionen ut så här:

Realisterna: (M) 25.6, (L) 6.0, (KD) 4.4 och (SD) 18.2. Summa: 54 procent.

Gröna gruppen: (S) 23.2, (MP) 5.9, (V) 8.1 och (C) 6.8. Summa: 44 procent.

Politisk ideologi tränger undan kunskap och klokhet och Åsa Romson (MP) har blivit till en kvarnsten om Stefan Löfvens hals. För att ersätta kärnkraft måste 8000 MW el fram även vindstilla dagar. För att ersätta bensin, diesel och fotogen måste 85 TWh bränsle fram – hur? Det är två frågor som Romson och energiminister Ibrahim Baylan inte kan ge svar på.

Solkraft i Sverige får 1,10 kronor, det är 400 procent, i subvention per kWh i förhållande till kärnkraft. Till det kommer fem miljarder kronor i det spanska solenergibolaget Abengoas konkurs där den totala förlusten är hisnande 90 miljarder kronor.

På grund av att maskinerna måste vara så stora blir vindkraft det skitigaste och dyraste av alla alternativ per kWh räknat.

Bioenergi är en bristvara. Det finns inte så mycket ytterligare att ta ur de svenska skogarna för att tillverka el och fordonsbränsle. För vår elförsörjning finns därför bara kol/ gas och kärnkraft att välja mellan.

Ordet kärnkraft föranleder tankestopp. Det vi nu kallar kärnavfall är en energiresurs mer än guld värd för kommande generationer. Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande.

Endast 0,6 procent av offentligt riskkapital når innovationer i tidiga skeden och Löfven inledde grandiost med ett innovationsråd, resultatet uteblev. Många duktiga uppfinnare är ej ens behöriga att söka. Okunniga politiker i de grönas lekstuga får däremot slösa miljarder ur statskassan till gröna idiotprojekt och struntforskning.

100 procent förnybart är ett av regeringens mantran. Det är tragiskt med en regering som saknar insikt hur det skulle ödelägga vårt land och skada vår välfärd utan minsta nytta.

Klotets snötäcke, ismassa och havshöjning har ej nämnvärt förändrats under de 44 år som satelliter kunnat registrera. Det blir alltmer uppenbart att koldioxid är en beskedlig växthusgas men livsnödvändig för allt levande som suktar efter mer. Att Löfven i den situationen så hårt backar upp den vacklande klimathysterin sänker helt hans förtroende.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Cornell Nätverket klimatsans