Rusta för klimatflyktingar

21 oktober 2017 04:00

Klimatförändringar och miljöförstöring är orsaken till flera flyktingkriser. Årligen beräknas över 20 miljoner människor tvingas lämna sina hem till följd av naturkatastrofer. Det är betydligt fler än av våld och konflikt.

De senaste månaderna har det rapporterats om flera förödande väderrelaterade händelser. I somras drabbades miljontals människor av översvämningar i Bangladesh, Indien och Nepal. Häftiga monsunregn orsakade tusentals dödsfall, förstörde människors hem, försörjningsmöjligheter och infrastruktur. Därefter drog orkanerna Irma och Maria fram över den karibiska övärlden och södra USA. Extrema väderhändelser som dessa kommer bli allt vanligare i takt med ett förändrat klimat.

I sin årsbok "Global Risks Report” listar World Economic Forum (WEF) risker med ”störst potentiell påverkan”. Fem av de största riskerna är relaterade till klimat- och miljöfrågor, det handlar om extrema väderhändelser, naturkatastrofer, misslyckanden att hantera klimatförändringar, vattenkriser, samt storskalig migration. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR tvingas i genomsnitt 21,5 miljoner per år människor flytta på grund av väderrelaterade hot.

Vad åttonde människa går till sängs hungrig, enligt organisationen World Food Program. Den förväntade befolkningsökningen på 2,3 miljarder till 2050 kommer innebära stora utmaningar för den globala matproduktionen, speciellt då extrema väderhändelser och naturkatastrofer kommer bli allt vanligare. Produktionen ska öka samtidigt som en ökad frekvens för extrema väderhändelser gör uppgiften väldigt svår.

Den mest uppenbara effekten av stigande global temperatur är höjda havsnivåer. Havsnivåerna kan stiga med en meter till år 2100, enligt FN:s klimatplanel IPCC. Detta kommer innebära en potentiell humanitär katastrof för de 600 miljoner människor som lever i lågt liggande kustområden. Önationer i Stilla havet och Indiska oceanen överväger att flytta sina befolkningar som en försiktighetsåtgärd. Kiribati har redan köpt land av Fiji, 200 mil bort, för att säkerställa att dess invånare har någonstans att bo i framtiden.

Det är dags för politiken att hitta viljan till handling. I bästa fall bidrar förebyggande åtgärder till att färre människor kommer att migrera på grund av klimatrelaterade skäl. Mycket mänskligt lidande kan lindras för de som tvingas fly från sina hem om vi handlar klokt och bestämt idag. Vi har allt att vinna på att rusta inför en kommande svår situation.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Markus Larsson Chef Fores Klimat- och miljöprogram Minna Ljunggren Chef Fores Migrations- och integrationsprogram Emine Karakitapoglu Rapportförfattare Adam Reuben Rapportförfattare