Orimliga krav för licens

26 januari 2016 03:15

I Sverige krävs att man är ”aktiv” för att få vapenlicens. Det kan låta rimligt men har blivit en gummiparagraf som i praktiken kan innebära att vem som helst kan nekas vapenlicens.

Sverige har strikta regler för vapenlicenser. Ett krav som ställs är bland annat att man skall vara aktiv för att kunna få licens. Det låter rimligt, om man inte skjuter behöver man ingen pistol. Vad det på sistone kommit att betyda är dock en helt annan sak. Polisens tolkning gör att skytte i praktiken omöjliggörs.

Jag har ägnat mig åt pistolskytte sedan 1997. Att det har gått bra är en underdrift – jag har vunnit SM i Dynamiskt Pistolskytte åtta gånger, tillhör landslaget och har vid fem tillfällen representerat Sverige vid EM och VM. Väldigt få skulle ifrågasätta att jag är en aktiv skytt. För att komma dit jag kommit krävs tusentals timmar av träning. De flesta kommer inte dit. De är inte heller intresserade. Precis som i andra idrotter är det endast en liten grupp skyttar som har elitambitioner. De flesta idrottar för sin egen skull och ser träningen som målet. I lagen finns inte heller något krav på tävlande.

Jag har idag två pistoler. Enligt polisen är jag dock, trots att jag tävlat i större omfattning och på högre nivå än 99,9 procent av landets skyttar, inte tillräckligt aktiv för att kunna få licens på en tredje pistol. Polismyndighetens chefsjurist för Västra Götaland Barbro Jönsson menar att jag inte tävlat tillräckligt mycket med min träningspistol i kaliber .22 och därför inte är aktiv nog. Det är sant. Jag tävlar inte med den. Precis som de flesta använder jag .22:an som har billig ammunition till grundträning och tränar sedan de specifika momenten med mina tävlingsvapen.

När avslaget sjunkit in kom den tråkiga insikten – om jag kan nekas då kan alla nekas och av det följer att det blir slut med skytte och jakt i Sverige. När det gäller mängden vapen en skytt behöver är jag snarast ovanlig eftersom jag har så få. En skytt på min nivå måste fokusera på en, kanske högst två grenar, annars når man inte toppen. En icke-elitsatsande skytt kan däremot utan problem hålla på med sju-åtta olika grenar, ibland fler.

Att ”aktiv” kommit att få denna innebörd har inget med lagen att göra. Den har sett likadan ut länge i detta avseende. Det är polisen som börjat ställa andra krav än vad som återfinns i lagen. Att dessa krav inte har någon kontakt med verkligheten är tydligt. Det handlar varken om aktivitet eller kompetens.

Inom vapenfrågor använder sig Polismyndigheten medvetet av faktafel. Myndigheten ger fritt spelrum åt aktivistiska tjänstemän när uppgiften är att tillämpa lagen. Hur det går när tyckande och inte lag är grund för myndighetsutövning kan ni se på mitt fall.

I mitt fall handlar det nu om att gå till domstol. Jag tvivlar inte det minsta på att den kommer att finna att jag är aktiv och bevilja licensen. Men det är något som är allvarligt fel när myndigheter tillåts löpa amok på detta sätt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Andersson Åttafaldig svensk mästare i Dynamisk Pistol och landslagsskytt