Kultur på recept för alla invånare

20 augusti 2019 04:00

Vi vill att kultur ska vara till för alla, inte bara några få. Den ska vara lätt att uppleva och utöva oavsett var i länet man bor eller vem man är. Kultur berikar människors liv. Kultur bidrar även till att främja hälsoarbetet i Kalmar län och är del i att den enskilda människan får ett friskare, tryggare och rikare liv.

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa, ge snabbare rehabilitering och minska psykisk ohälsa och ensamhet. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena och bidrar till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Genom att lyfta in kulturen i vården och låta kulturaktiviteter bli en del av den behandling som läkare kan skriva ut till sina patienter förbättras sjukvårdens rehabiliterande arbete. Framgångsrika försök med kultur på recept i vården har gjorts på många platser i landet.

Mönsterås Hälsocentral har under några år testat Kultur på recept och i den beslutade regionplanen står de att goda exempel från kultur- och hälsaprojektet ska tillvaratas. Under våren har vi drivit på i denna fråga i men än kan vi inte se att fler av våra invånare kan ta del av kulturupplevelser som en del av sin vård.

Gör kultur på recept tillgängligt på våra hälsocentraler i hela regionen!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Helene Carlsson (V) Region Kalmar län