Kärlek till kämpande barn och unga

14 februari 2019 04:00

Den psykiska ohälsan bland barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Detta är en personlig tragedi och ett stort samhällsproblem. Vi måste vända trenden och vi måste göra det nu!

Ett skydd mot psykisk ohälsa är en trygg uppväxt. Vi kristdemokrater vill därför ge föräldrar mer tid med sina barn. Vi vill ha en helt fri föräldraförsäkring där föräldrarna kan överlåta dagar helt fritt till varandra och andra närstående som till exempel far- och morföräldrar. Andra partier driver tyvärr i motsatt riktning. Föräldraförsäkringen har blivit ett redskap i en jämställdhetssträvan. Men priset för tvångskvoteringen kan bli högt. Barn till föräldrar som, av olika anledningar, inte kan ta ut sina öronmärkta dagar kan tvingas börja på förskolan tidigare än vad för föräldrarna egentligen vill. KD säger nej till kvotering. Föräldrarna är de som vet vad som passar bäst för just deras familj.

Små barngrupper i förskolan är också viktigt för tryggheten. Skolverket konstaterar att ”om en barngrupp blir för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i en grupp att bytas till sin motsats”. Tack vare Kristdemokraterna är vi en bit på väg. Genom KD/M-budgeten tillförs mer pengar specifikt för att minska barngruppernas storlek. Det är ett viktigt steg mot vårt mål att införa en lag om max tolv barn i småbarnsgrupperna i förskolan.

Många stödinsatser fokuserar på föräldrar och barn under småbarnstiden. Det är helt rätt. Men även större barn, tonåringar och deras föräldrar kan behöva stöd. Därför vill vi att alla kommuner ska erbjuda minst två föräldrastödsprogram. Ett när barnen är små och ett under tonårstiden.

Slutligen, när det krävs extra hjälp ska det gå snabbt att få tid hos barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Genom KD/M-budgeten tillförs 500 miljoner för att korta köerna till BUP.

Idag på alla hjärtans dag vill vi rikta kärlek till och uppmärksamma alla de barn och unga som kämpar med ångest, oro och annan typ av psykisk ohälsa. Vi ska göra allt vi kan för att vända utvecklingen. Varje barn och förälder ska kunna lita på att de får det stöd de behöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gudrun Brunegård (KD) Landstingsråd för Kristdemokraterna Maud Ärlebrant (KD) Kristdemokraterna i Västerviks kommun Pia Steensland (KD) Riksdagsledamot, Familjepolitisk talesperson