Jordmassor blev lekkulle

19 juni 2019 00:00

Tack Martina för din insändare.

Dialog är alltid bättre än tystnad. Du kommer med ett antal påståenden, som vi vill bemöta, men först lite bakgrund. Västralundsföreningen bildades som en samhällsförening för allas bästa för drygt 13 år sedan och vi tycker oss ha lyssnat på de boende på ett tillfredställande sätt eftersom merparten av de boende är medlemmar genom att betala en blygsam medlemsavgift på 100 kr/år/hushåll. Målet är att det göra det lite bättre för de boende i Västralund fortlöpande utan att stänga ute någon. Ska man tro fastighetsmäklarna säger de att det är ett populärt bostadsområde och där känner vi oss medansvariga. Låt oss säga att attraktionskraften ökat med blygsamma 10 000 kronor per fastighet, då har vi tillfört ett samlat värde till Västralund på cirka tre miljoner kronor och det är ju ansenligt.

Nu till frågorna:

En boulebana skrämmer inte iväg barn som vill spela boll, inte ens en svagt lutande bollplan. Det kan ju finnas många skäl till att man inte spelar just nu. Gräset var klippt på både kommunsidan och på den sidan, som föreningen arrenderar av kommunen, när insändaren kom i tryck.

Vi har i föreningen köpt in lek och sportutrustning, som alla i Västralund har fått information om hur man lånar.

Fotbollsmålen har föreningen delansvar för och har underhållit och de har hela tiden flyttats av barnen utan att någon rättat till placeringen.

Den lilla grävaren, som hyrdes kunde knappt iordningsställa planen med tanke på underlaget. Skulle boulebanan lagts på annan yta skulle fyllmassor, dränering, underhåll och tekniskt underhåll blivit så omfattande så att det inte blivit något. Bortgrävda jordmassorna valda vi att lägga på en lekkulle med inplanterade ängsblommor. Kullen ska kunna användas till pulkabacke vintertid och boulebanan ska vi försöka spola för skridskoåkning om klimatet tillåter, så att även de små får något.

Det ena träd som funnits på Västralundstorget var vid sydöstra hörnet där en hägg stod och både var dekorativ och väldoftande. Tyvärr hade den nått sin fulla livslängd i våras och grenar brast spontant och vid påtalande om detta tog kommunen ned densamma nästan per omgående. Ett nytt träd är beställt i form av en lind, robinia eller något annat dekorativt. Dock bör plantering ske helst under hösten och inte samma sorts träd eftersom jorden blir ”trött” på just den sortens träd. Dock får vi njuta av vårt vackra kastanjeträd i nordöstra hörnet så länge.

Sofforna äger Västralundsföreningen och vi har inga åsikter om hur de ska ställas. Det är upp till användaren.

Lite till alla hoppas vi blir bra vid vårt fina Västralundstorg men hur man än vänder sitter ändan bak, det vill säga nån håller inte med men så är det ju med demokrati.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
För Västralundsföreningens styrelse Leif Svensson