Fräls oss från höghastighetstågen

11 maj 2019 04:00

Satsningar på höghastighetsjärnvägar drivs mer av politiskt önsketänkande än av hållbara kalkyler, både ekonomiskt, miljömässigt och infrastrukturellt.

Projektet bedöms kosta 230 miljarder kronor och ta runt 25 år att färdigställa. Det är knappast troligt att det järnvägsnät vi har idag kommer utvecklas under den tiden. Vi bör istället fokusera på de järnvägslinjer vi har samt öka kapaciteten och förbättra de befintliga spåren.

Ser man till människors resmönster är det tydligt att resurserna bör läggas på regiontrafik för arbetspendling, något som är extra viktigt i sydöstra Sverige.

Sydöstra Sverige är den mest exportberoende delen av vårt land. Vi måste ha tillgång till bra kommunikation, nu – inte om 25 år. Och vid en eventuell höghastighetsjärnväg riskerar vi att hamna i ett transportpolitiskt vakuum.

I Frankrike märkte man att höghastighetsjärnvägen gjorde att övrig tågtrafik fick lägre prioritet och slutade utvecklas. Det skulle vara förödande för oss som region om det samma händer här.

I Tyskland integrerade man höghastighetsjärnvägen med gamla stationer och delar av linjesträckningen. Höghastighetsjärnvägen i Tyskland har långa restider med täta stationsuppehåll och sämre punktlighet – vilket låter som vår redan befintliga järnväg!

I Spanien är höghastighetsjärnvägen separerad från övriga järnvägar. Punktligheten är god, men de delar av landet som inte omfattas av höghastighetstågen har liten eller ingen nytta av den.

Vi behöver agera på EU-nivå för att säkerställa goda kommunikationer för samtliga delar av EU:s medlemsländer så att inte landsändar avfolkas och slutar fungera.

Jag är teknikoptimist. Under de 25 år det tar att bygga höghastighetsjärnvägen, kommer vi att se tekniska lösningar för flygtrafik, biltrafik och befintlig spårtrafik som sammantaget kommer att visa sig vara bättre än höghastighetståg, både miljömässigt och ekonomiskt.

För oss i sydost behövs satsningar på arbetspendling i form av bättre vägar, bättre bussförbindelser, utveckling av regional järnvägstrafik och en stor satsning på våra regionala flygplatser.

Jag vill med detta debattinlägg markera hur viktigt det är att olika delar av landet finns företrädda när Sveriges 20 EU-parlamentariker utses. Det är du som väljare som avgör vilket parti som ska få ditt stöd och vilken kandidat du vill markera som din företrädare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Åkesson, KD Företagare i Växjö och Europavalskandidat