Forskning ger hopp för demenssjuka i länet

12 december 2018 04:05

Var tredje sekund upptäcks ett nytt fall av demenssjukdom i världen. Totalt är runt 47 miljoner människor drabbade av demens, vilket gör det till ett av världens största hälsoproblem enligt WHO.

Enbart i Kalmar beräknas närmare 780 personer insjukna i en demenssjukdom årligen. I hela landet lever mellan 130 000 till 150 000 med demenssjukdom. Denna siffra väntas fördubblas till år 2050, på grund av Sveriges åldrande befolkning. Något som kommer att innebära stora påfrestningar för vårt samhälle.

Demens är samlingsnamnet på ett flertal sjukdomar i hjärnan. Sjukdomarna yttrar sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som skadats. Vanliga tecken är sviktande minne och bristande förmåga att utföra vardagliga sysslor. Personer med demenssjukdom kan till slut inte klara sig utan stöd från sin omgivning.

Utöver ett stort mänskligt lidande för den drabbade och anhöriga innebär sjukdomen även stora samhällskostnader. Mellan åren 2000 och 2012 steg den totala samhällskostnaden för demenspatienter i Sverige från 38,4 miljarder kronor till närmare 63 miljarder kronor.

Men forskningen ger hopp. Forskare vid Lunds universitet har utvecklat avancerad bildteknik som i kombination med andra metoder gör det lättare att ställa en säker diagnos. Deras forskning har lett till att patienter kan påbörja behandling med bromsmediciner vid ett tidigare skede i sjukdomen.

Frågan engagerar allmänheten. En Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Forska!Sverige visar att 83 procent av invånarna i länet är oroliga för att de själva eller någon nära anhörig ska drabbas av en obotlig sjukdom, exempelvis Alzheimers.

För att möta utmaningen med ökad ohälsa vill Forska!Sverige att de statliga investeringarna i medicinsk forskning fördubblas till 4 öre per vårdkrona. Kalmarborna håller med: 8 av 10 i regionen tycker att förslaget är bra enligt Sifo-undersökningen.

Vi hoppas nu att samtliga riksdagsledamöter lever upp till befolkningens förväntningar och satsar på en vård i världsklass, med hjälp av stärkt forskning och innovation. På så sätt kan Sverige bidra till att möta utmaningen med demenssjukdomar, såväl globalt som i Sverige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige Erik Renström, dekan Lunds universitet Jonas Bonnedahl forskningschef Kalmar läns landsting Anna Hemlin generalsekreterare Hjärnfonden