Din röst i Europa behövs!

8 maj 2019 04:00

I dag, den 8 maj, inleds förtidsröstningen till EU-valet. Detta trots att EU-debatten nätt och jämt hunnit börja.

Tack vare EU har Europa upplevt den längsta perioden av fred och ekonomisk utveckling någonsin. Det finns dock krafter som vill göra EU till ett Europas förenta stater, som ersätter de olika nationerna. Det är vi helt emot.

Utvecklingen mot ett överstatligt EU som lägger sig i ländernas interna frågor riskerar att splittra EU. Brexit är ett exempel på det.

Kristdemokraterna menar att EU behöver tyglas, för att unionen även i framtiden ska kunna vara ett redskap för fred och samarbete. EU-politikerna måste respektera ländernas olikheter och skiftande historiska bakgrund. EU ska exempelvis inte bestämma över skatter eller familje- och socialpolitik.

Däremot behövs EU för att ta tag i de stora, gränsöverskridande problemen. Miljöfarliga utsläpp i luft och vatten. Internationell brottslighet. Arbetet med att stärka och försvara mänskliga rättigheter runt om i världen. Där kan EU-länderna agera mycket starkare och effektivare tillsammans än på egen hand. Där behöver Europa stå enat, med fast hand och tydlig röst.

En röst på Kristdemokraterna i EU-valet är en röst för att hålla EU borta från välfärdspolitiken. Det är inte Bryssel som ska bestämma hur föräldrarna fördelar föräldraledigheten.

Däremot ska EU underlätta för företagande och ekonomiskt utbyte mellan länderna. Det ger jobb och tillväxt. Det finns mycket att förbättra där, både inom EU och gentemot andra länder i världen.

EU behövs för att leda den gröna omställningen. Här finns världens mest ambitiösa system för handel med utsläppsrätter. Det behöver vidareutvecklas. Även länder utanför EU behöver övertygas om vikten att ansluta sig till våra miljö- och klimatmål.

EU-kommissionen vill chockhöja Sveriges medlemsavgift och införa EU-skatter. Det tycker vi kristdemokrater är fel väg att gå. Istället behöver EU:s budget omprioriteras, så att den används till det den ska: Bekämpa gränsöverskridande brottslighet och miljöproblem och att stärka handelsutbyte och mänskliga rättigheter.

Jag har mött många som har sagt att de inte tänker rösta i EU-valet, eftersom de inte tycker att Sverige ska vara med i EU. Men nu är vi med. Ställ dig inte vid sidan och överlåt åt andra, som inte tycker som du, att föra EU i en riktning du inte vill. Ta chansen att påverka vilka personer som Sverige skickar till Bryssel och vilken politik som ska föras! Din röst i Europavalet behövs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gudrun Brunegård (KD) Kandidat nr till Europaparlamentet