Debatt Svar på debattartikeln ”Miljonsatsning för att motverka våld” i VT den 3 april.

Mäns våld mot kvinnor är klart ett samhällsproblem – sedan årtusenden. Uppmärksamma det psykiska våldet. Sluga män kan nästintill ta ifrån en kvinna allt självförtroende med ständiga psykningar, varvat med hot. Den ekonomiska misshandeln talas det sällan om. Den kan vara förödande för kvinnan. Ofta är skam, skuld inblandat, varför kvinnan väljer att tiga. Dessutom måste hon bevisa våld, medan mannen oftast klarar sig med: ”jag har inget gjort”! Det är lätt att bli lydig, om hot, slag väntar.

Då gäller det för er som arbetar med att hjälpas trasiga kvinnosjälar, att anse henne TROVÄRDIG! En kvinna, som söker hjälp, berättar – ljuger aldrig! Något att lära!

Låt ej önskad hjälp istället bli stjälp. Det vill säga ett nytt helvete.

Skolan borde uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. I varje klass finns ju ett antal kommande ”våldsverkare”. Samtyckeslagen, den bryr sig nog inte våldbejakande män om. Män som slår, borde lyftas fram mer. De borde uppmärksammas på så vis, att de borde få förståelse för sig själva. VARFÖR slår jag? Varför känner jag som jag gör och så vidare. Allt har nämligen en anledning. De flesta män, som slår (fysiskt, psykiskt) gör det av särskild anledning ju. Vad vet vi om detta – egentligen? Forska i det!

Förebyggande? Ja. Men kombinera det med femdubbla straffsatser för våldsmän. Och låt kvinnans ord få mycket större bevisvärde! En metoo-rörelse för våldsbejakande män. ”Jag är ej ensam, att slå. Varför slår han?”. Ja, det går att få ut mycket av en sådan rörelse.

Det snackas så ofta om kvinnor, som blivit anfallna. Låt män berätta!

För varje slagen kvinna, finns en man! Lyft fram denne! Han ska tvingas berätta, motivera. Vill han förneka allt, så får han väl berätta om det då. Hur snäll och duktig han är.... Huvudsaken är: Synliggör våldsverkarna! Låt dem ej försvinna i dimmorna!