Bucht har fel och bör gå

23 februari 2016 06:00

Köttkonsumtion är inget miljö- eller folkhälsoproblem, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) nyligen till Sveriges Radio Ekot, som svar på frågan om varför mål om minskad köttkonsumtion saknas i regeringens livsmedelsstrategi. Uttalandet förorsakade ett ramaskri från miljöorganisationer och experter. Några dagar senare avslöjade den borgerliga debattören Rebecca Weidmo Uvell på sin blogg att Sven-Erik Bucht är jävig eftersom hans lillebror Per-Olof Bucht äger Nordchark, Norrlands största charkföretag. Förtroendet är förbrukat, det är dags att avgå, Sven-Erik Bucht!

Vi har en landsbygdsminister med ansvar för regeringens livsmedelsstrategi, som ska vara klar i sommar, som inte har en aning om hur den svenska köttkonsumtionen skenat iväg under senare år och vilka konsekvenser det medför. Det är oerhört allvarliga kunskapsluckor. Forskare pekar ut vår ökade köttkonsumtion som ett stort problem. För folkhälsan, miljön, klimatet och statskassan är det därför av högsta vikt med kraftfulla satsningar på vegetabilisk mat inom ramen för regeringens nya livsmedelsstrategi.

FN:s djuruppfödningsrapport Livestocks Long Shadow är världens största och viktigaste vetenskapliga rapport angående djurhållningens miljöpåverkan. Den pekar ut djurhållning för köttproduktion som en av de största miljöbovarna av alla mänskliga aktiviteter. Djurhållningen toppar listan för bland annat jordförstörelse, förstörelse av vattenresurser, utsläpp av växthusgaser, försurning och luftföroreningar.

I oktober förra året meddelade Världshälsoorganisationen WHO att processat kött ska klassas som säkert cancerframkallande och att rött kött ska klassas som cancerframkallande med ungefär samma sannolikhet som akrylamid, UV-strålning och eldrök, vilket innebär en mycket hög sannolikhet. Även Livsmedelsverket, nordiska kostråden och EU vill se en minskad köttkonsumtion och ökad konsumtion av frukt och grönt för folkhälsans skull.

Allmänintressets väl och ve är långt viktigare än att tillfredsställa köttindustrins kortsiktiga vinstintresse. För miljöns och folkhälsans skull bör statsminister Stefan Löfven ta sitt ansvar och avsätta Sven-Erik Bucht som landsbygdsminister och utse en efterträdare med gedigna fackkunskaper och utan familjekopplingar till köttindustrin eller andra ekonomiska särintressen. Det krävs för att regeringens kommande livsmedelsstrategi ska kunna vinna någon som helst trovärdighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Paulsson Köttfri måndag