Befogad vrede över höga bensinpriser

5 juni 2019 04:00

De senaste tidernas höjda bensinpris har väckt missnöje, något som tydliggörs i Facebookgruppen ”Bensinupproret 2.0”. Detta missnöje har hånats och häcklats, diverse förståsigpåare menar att folk ”borde förstå att bensinen inte är så dyr och att de måste dra sitt strå till stacken för miljön”.

Det borde vara uppenbart för vem som helst att bensin inte är speciellt billigt. Det räcker heller inte att bara se till själva bensinprisets utveckling.

Till bilden hör också att livets nödvändigheter som boende, mat och kollektivtrafik blivit dyrt, ja de varor som man inte klarar sig utan har blivit dyrare. Detta drabbar främst människor med lägre inkomst, de gynnas inte av att dyra saker (som de ändå sällan har råd med) som resor och teknik har blivit billigare.

Ser man till detta är vreden över höga bensinpriser befogad. För människor med lång pendling kan kostnaden för bensin vara en ansenlig kostnad. Kollektivtrafiken utanför storstadsregionerna är dåligt utbyggd så alternativet att pendla med tåg eller buss är för många inte ett realistiskt alternativ.

Det är också viktigt att förstå att den individualistiska teorin att var och en genom ”rätt” konsumtionsval ska rädda miljön är befängd, rentav farlig. Vad vi som enskilda gör ändrar mycket lite när vi har en global ekonomi där vinst och tillväxt är överordnade alla andra hänsyn. Människor offras, djur offras, miljön offras, bara vinsten och tillväxten säkras. Detta ekonomiska system måste ändras om vi ska ha skuggan av en chans att skapa en värld som tar hänsyn till människor och miljö.

Ändra detta system gör vi inte som individer, utan gemensamt, som kollektiv. Storskaliga politiska lösningar är den enda vägen, allt annat invaggar oss i falsk säkerhet. Vi måste göra stora ingrepp i produktionen för att ställa om den till att gynna människor och miljön. Infrastrukturen behöver förändras för att bli mer resurseffektiv.

Men fram tills att vi kan göra detta är hög bensinskatt bara en orättvis straffskatt som mest drabbar låginkomsttagare, den borde självklart sänkas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Rais Jacob Hoffsten Socialisterna - Välfärdspartiet