Återbörda ledningarna till Västerviks sjukhus

7 maj 2019 04:00

Angående den onkologiska behandlingsenheten vid Västerviks sjukhus.

Förvånad? Nej.

Vi har en samlad tjänstgöringstid inom före detta Landstinget i Kalmar län på 88 år. Under många år har vi upplevt hur Västerviks sjukhus har dränerats på verksamheter och kompetens. Genom åren har tjänster försvunnit, för att sedan återbesättas vid Länssjukhuset i Kalmar. Detta kan lätt misstänkas vara en medveten strategi.

Ledningen för flera verksamheter vid Västerviks sjukhus återfinns numera söderut, detta som ett led i den centralisering, som enligt politiker och ansvariga befattningshavare ska leda till ökad effektivitet samt minska kostnaderna. De som har fått betala priset är framför allt patienterna och personalen. Patienter som ska genomgå strålbehandling, hänvisas nu att åka åtta mil (tur och retur) extra till Kalmar, jämfört med att som tidigare få sin behandling vid Uni­versitetssjukhuset i Linköping.

Det som är aktuellt just nu är stängningen av den onkologiska behandlingsenheten på Västerviks sjukhus. En längre, besvärligare och tidskrävande resa ställs även dessa patienter inför. Behandlingsenheten organiserades 2009 av Västerviks sjukhus. Sedan 2015 leds verksamheten av onkologkliniken, Länssjukhuset Kalmar. Orsaken till (den tillfälliga?) stängningen uppges bero på personalbrist. Detta problem har förvärrats efter det att ledningsförhållandena ändrades. Kan detta vara en del av svaret på frågan varför personalen slutar? Officiellt är det tystnadskulturen som råder.

Personalbristen som råder inom många verksamheter lokalt, regionalt och nationellt är ett känt faktum. Egentligen borde detta inte vara något oväntat. Vi i verksamheten uppmärksammade detta kommande problem för många år sedan, när statistik inför kommande pensionsavgångar presenterades.

Västerviks sjukhus är ett välrenommerat, innovativt och bra sjukhus med kompetent personal, trevligt bemötande och med bra resultat i flera nationella kvalitetsjämförelser. Den statliga utredningen ”Träning ger färdigheter” av Måns Rosén, 2015, handlade om den högspecialiserade vården. Utredningen fick ett stort genomslag hos bland annat politiker. Centralisering var ledordet. Det är inte utan att man kan ana ett ekonomiskt incitament hos våra politiker och ansvariga befattningshavare.

Utredningen har starkt kritiserats från många håll efter SVT:s dokumentär ”Den stora sjukhusstriden” Många av de organisationsförändringar som drabbat Västerviks sjukhus baseras på denna utredning och då på ett negativt sätt.

Det är lätt att rasera fungerande verksamhet. Patienten i fokus, jämlik vård. Några ord som har nämnts genom åren och som i högsta grad gäller fortfarande. Politiker och ansvariga befattningshavare har ett stort ansvar för att omsätta detta i verkligheten.

Återbörda ledningarna för verksamheter vid Västerviks sjukhus till just Västerviks sjukhus!

Västerviks sjukhus ska fortsätta att vara ett stolt och trivsamt sjukhus med fokus på patienten, patientsäkerheten och en god arbetsmiljö för personalen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mona och Stefan Gelebo