Debatt Under sommaren började på nytt generösare regler för anhöriginvandring att gälla. Bakom detta ansvarslösa beslut, som är en följd av januariöverenskommelsen, står inte bara regeringen och deras stödhjul Centern och Liberalerna: även Kristdemokraterna har ställt sig bakom att öka anhöriginvandringen.

Följderna av beslutet har genast visat sig: på kort tid har fler ansökningar kommit in än förväntat. Migrationsverket räknar nu i sin prognos för 2019-2022 med att antalet asylsökande kommer att uppgå till 84 000 och antalet anknytningsärenden (anhöriginvandrare) förväntas hamna på 222 000. Totalt väntas alltså Sverige få 306 000 ytterligare ansökningar om asyl- och anhöriginvandring de närmaste tre åren.

Samtidigt som flödena till Sverige nu fortsätter vill de partier som beslutat om ökad anhöriginvandring återgå till de oansvariga lagar som orsakade migrationskrisen från första början. Det gäller främst förslaget att låta alternativt skyddsbehövande få samma rätt till familjeåterförening i Sverige som konventionsflyktingar.

Förslaget blir ännu värre på grund av en specialregel om att alternativt skyddssökande som fått uppehållstillstånd tidigare kan slippa försörjningskravet, om de bara ansöker senast under oktober. Försörjningskravet är redan lågt satt: att undanta tiotusentals utlänningar från försörjningskravet innebär att en hel familj kan flytta hit utan att det ens finns en bostad för dem, än mindre en anhörig med arbete.

För många kommuner kommer detta att innebära en katastrof, eftersom man automatiskt kommer att bli tvungen att betala ut enorma summor för nödboenden och försörjningsstöd. Därmed minskar anslagen till äldrevård och skola ännu mer. Vår gemensamma välfärd utarmas i ett läge då kommunerna redan drabbats hårt av minskat statligt stöd till mottagande av nyanlända. Allt detta för att tvinga kommunerna att bekosta mottagandet av personer som inte har något akut behov av stöd och som borde kunna försörjas av sina anhöriga.

Sverigedemokraterna har hela tiden varnat för följderna av den ansvarslösa migrationspolitik som de andra riksdagspartierna fört i decennier och vi har fått rätt. Detta hindrar dock inte de partier som är ansvariga för att ha försatt Sverige i en mycket svår situation från att fortsätta spela tärning med våra gemensamma medel: det är de svagaste grupperna som kommer att drabbas hårdast till följd av de krympande resurserna: äldre, sjuka, funktionsnedsatta och de elever i skolan som är i störst behov av stöd och insatser.

För Sverigedemokraterna är valet lätt: vi har alltid valt och vi kommer alltid att välja välfärd före en oansvarig massinvandringspolitik.