SD: "Så vill vi revidera integrationsstrategin"

Sverige har nu haft 30 år av regeringar med ohållbar och ansvarslös massinvandringspolitik. Därtill en misslyckad integration, som satt djupa spår i det svenska samhället.

Västerviks kommun 17 april 2021 05:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett 60-tal segregerade, så kallade utsatta områden och därtill flera hundra andra utanförskapsområden. Med invandringen åtföljande kriminalitet och otrygghet i samhället ger polisen och medborgarna stora problem. Majoriteten av de asylsökande och deras anhöriga utgörs av ekonomiska migranter. Vi har bostadsbrist och resursbrister inom vård, skola och omsorg. Ytterligare asylinvandring till Sverige måste upphöra, så att vi kan koncentrera oss på att få dem som är här i arbete.

I Kalmar län såg politikerna i de sju andra riksdagspartierna 2015 fram emot syriernas ankomst, vilka till 37 procent påstods vara högskoleutbildade. Politikerna bedömde att dessa skulle utgöra ”Kalmar läns kompetensplattform för framtiden” – läkare och civilingenjörer skulle strömma in. Vi Sverigedemokrater påpekade redan då att detta var fel: syrierna hade i själva verket, med få undantag, en låg utbildningsnivå och yrkeskunnande, som inte överensstämde med näringslivets behov. 

Den styrande majoriteten i Västerviks kommun lägger nu fram ett reviderat förslag till integrationsstrategi. SD anser att denna strategi vare sig är rimlig eller acceptabel. Vi har därför istället lagt fram ett eget förslag, som har syftet att så många som möjligt av invandrarna i integrationsprocessen snabbt ska komma in i det svenska samhället och i arbetslivet. Våra fokusområden är: 

✔ Kunskaper i svenska språket
✔ Kunskaper om svenska samhället, lagar, normer, värderingar och historia 
✔ Utbildning och arbetspraktik inom efterfrågade områden
✔ Egen försörjning

På punkt efter punkt vänder vi oss mot majoritetens förslag i deras strategi: majoriteten har till exempel skrivit in att ”integrationsstrategins mål är ett ökat antal utrikes födda”. Sverigedemokraterna motsätter sig bestämt att öka befolkningen i Västervik genom asyl- och anhöriginvandring.

I integrationsstrategin står vidare att ”integration är en ömsesidig process mellan invandrare och samhälle”. SD:s åsikt är istället att det är invandraren som ska anpassa sig till svenska förhållanden, traditioner, kultur och koder och så snart som möjligt lära sig svenska. Det är ingen ömsesidig process, utan ansvaret ligger på den som valt att flytta hit till Sverige. 

”Andelen utrikesfödda i sysselsättning ska öka”. Att man idag räknas som ”sysselsatt” betyder dock endast att man arbetar minst en timme i november månad. Sverigedemokraterna anser istället att invandrare ska sträva efter att snarast bli självförsörjande, så att man kan klara sig själv och sina anhöriga utan bidrag.

”Kunskaperna i svenska språket för individer med annat modersmål än svenska ökar”. För SD är detta ett självklart mål, nyckeln till integrationen. Utan en grundläggande kunskap i svenska språket får du inget arbete och kan inte bli en del av samhället. SD har nu i fem år krävt utökad och bättre svenskundervisning, men majoriteten har varje gång röstat nej till detta. 

”Kommunen strävar efter en balanserad etnisk mångfald i våra orter och bostadsområden”. SD:s åsikt är tvärtom att vilken etnisk grupp man tillhör inte ska avgöra var man bör bosätta sig. Det ska vara lika för alla och kommunen ska inte ska försöka styra människors bostadsort.

Rösta på Sverigedemokraterna om ni vill ha en förändring!

Tommy Ivarsson (SD), ledamot kommunstyrelsen
Dan Larsen (SD), gruppledare och ledamot kommunfullmäktige

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Västervik

Unenge: Alfons på arabiska kan göra världen fredligare

Västervik

Nu ska nyanlända få hjälp att bygga nätverk: "Viktigt"

Krönika

Jakob Styrenius: Verkliga konflikter med integrationen

Västervik

Johan ska hjälpa Mustafa att bli sjökapten

Insändare

Insändare: Jag är rädd för främlingsfientligheten

Visa fler