Hur bra koll har Carl Dahlin på verksamheten?

Svar på debattartikeln ”Personalpolitik värd namnet – var god dröj” den 31 augusti.

Kalmar län 16 september 2021 13:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter att ha läst denna artikel så känner vi att frågan måste ställas, hur bra koll på verksamheten har Carl Dahlin och hans kamrater egentligen? Vi som arbetar i verksamheten tycker såklart också att det ska vara en bra personalpolitik inom Region Kalmar, vi tror ärligt talat att det inte är någon människa som säger emot detta.  

I sin debattartikel för debattörerna fram några saker som de menar att det behöver börja jobbas med inom regionen. Men flera av de saker som lyfts fram i artikeln pågår redan idag, bland annat efterfrågas en genomlysning av grundbemanningen. Det jobbas för fullt ute på klinikerna för att planera bemanningen så att vi ska kunna erbjuda en bra och patientsäker vård och samtidigt ha en bra arbetsmiljö för oss som är anställda. Man jobbar ständigt med uppföljningar för att se hur det blev och för att göra nödvändiga justeringar. Det som Carl Dahlin med flera alltså ägnar sig åt är att slå in öppna dörrar.  

I sin artikel drar debattörerna också en lans mot den hyrpersonal som finns inom vår verksamhet. Vi tror att vi alla skulle vilja ha fler ”fasta” kollegor men samtidigt har vi många fantastiskt duktiga kollegor som gör en otroligt viktig insats bland den personal som finns inhyrd i våra verksamheter. Utan dem skulle vi inte klara vårt uppdrag!

Inget är så bra att det inte kan bli bättre men vår upplevelse är att det är mycket som är riktigt bra, att våra chefer i verksamheten ständigt jobbar med förbättringsarbetet och att de gör det för våra medborgares skull men också för oss som finns i personalstyrkan.  

Vi känner en stolthet över att vara en del av det team som arbetar inom sjukvården i Region Kalmar län!


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Äldreomsorgschefen om språkkrav i vården: "Vi vill framför allt ha dugliga personer"

Språket inget problem när Irene, 85, får hjälp: "Vi kunde förstå varandra" • Hade egen lösning för svårighet

"Låda" ska göra det enklare att testa sig för covid-19 • Ingen tidsbokning • Ingen beställning

Vårdskuld betas av: Västervik kan få ta emot patienter från syd • 3800 patienter i kö

RS-viruset gör ovanligt tidig debut • "Pandemin har gjort att vi nu betalar för två års noggrannhet" • Så skyddar du ditt spädbarn

Visa fler