Endast bulvaner rosar personalfrågor

Svar på debattartikeln "Hur bra koll har Carl Dahlin på verksamheten?" den 17 september.

Kalmar län 17 september 2021 18:09
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I tidningen den 17 september skriver två medarbetare vid Västerviks sjukhus, Christel Alvarsson och Maud Lindqvist, som bulvaner.

Vanligtvis ger aktiva politiker sig till känna, men kanske för att ge sken av att bara vara ”vanliga” medarbetare tillkännager vare sig Lindqvist eller Alvarsson att de är aktiva politiskt, båda tillhörande den styrande majoriteten i Region Kalmar län. Faktum är att Alvarsson sitter i regionens personalutskott, regionstyrelse och regionfullmäktige som representant för Centerpartiet. Maud Lindqvist är socialdemokrat med uppdrag i Västerviks socialnämnd. Att ingen av de tu vill röja detta inför sina kollegor är väl på ett sätt förståeligt, med tanke på vad många av dem anser om regionen som arbetsgivare. Men det är oärligt och oseriöst för oss som vill hålla debatten schysst och transparent, att inte vara öppen med sin politiska hemvist i en politisk debatt.

Det finns mycket som fungerar bra i Region Kalmar län. Det är vi alla överens om. Däremot finns det förbättringspotential inom många områden. Det handlar om arbetsmiljö, lönespridning och karriärsutveckling. Det handlar också om barnmorskor, sjuksköterskor, skenande hyrbemanningskostnader och att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Om detta har Moderaterna och Kristdemokraterna lagt åtskilliga förslag. Alla har ratats av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Inte för att de är dåliga – många genomförs nämligen inom något år – utan för att oppositionen är upphovsmän. 

Det är den politiska prestigen som kommer i första rummet för Alvarssons och Lindqvists partier, inte att åtgärda de utmaningar som skulle föra Regionen närmare målet att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser. Resultatet talar dock för sig självt, när majoritetens företrädare måste rosa sin egen politik under falsk flagg.


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kommunen stoppar vindkraftverk – använder sitt veto

Rivningen av silon i Gamleby dröjer – detta är nästa steg

Ska ha petats från riksdagslistan för att han är småbarnsförälder

Hjalmarsson petades från riksdagslistan • Nya uppgifter i intervju • "Jag ville vara lojal med partiet"

Förslag om språktester i vården vållar debatt • Nobbades av majoriteten • SD: "Patientsäkerheten äventyras"

Visa fler