Invandringspolitik viktigast för SD

Inte oväntat är invandringspolitiken viktigast för Sverigedemokraterna i Västerviks kommun.

25 augusti 2014 17:04

Hur mycket vill ni minska flyktingmottagandet med till Västerviks kommun?

– Vi har sagt att Västervik ska ta emot högst tio personer per år. Det ska vara flyktingar med skäl enligt FN-konventionen.

– Det finns ett undantag, och det är ensamkommande flyktingbarn. Där finns det numera en lag om att kommuner är skyldiga att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Den kan vi som kommunpolitiker inte sätta oss e mot.

Vill ni även genomföra åtgärder för att invandrare som är bosatta i Västervik ska återvända till sina ursprungsländer?

– Nej, det finns inga sådana planer. De som är här ska hjälpas och ges möjlighet att komma in i samhället. De som är här är här.

Finns det någon målsättning att andelen invånare med invandringsbakgrund i Västerviks kommun ska sjunka?

– Nej, andelen i sig är inte intressant. Det som kan bli ett problem är om det bildas enklaver med vissa invandringsgrupper.

Med enklaver menar han om det skulle bildas samhällen i samhället med egna lagar och värderingar som starkt skilde sig från det omgivande samhället.

Andra partier oroar sig för befolkningsutvecklingen i Västervik, och vad den kan leda till med minskat skatteunderlag. Ser du samma problem, och hur vill du vända trenden?

– Genom fler jobb och mer företagande. Hela kommunen måste leva. Lägger vi ner service på en ort blir det svårare för företagen på orten att behålla arbetskraft. Jag tror att man måste inse verkstadsindustrins betydelse. Vi kan inte försörja oss bara genom tjänstesektorn och besöksnäringen.

Om man bortser från flyktingfrågan – vad finns det för skäl att rösta på Sverigedemokraterna i kommunvalet i Västerviks kommun?

– Jag tänker på två frågor: Ungdomsarbetslösheten. Den hänger ihop med invandringen. Vi får inte öka överutbudet av arbetskraft.

Fråga två handlar om demokratin. Bo Karlsson berättar att partiet begärt ut hela kommunens bokföring. Tjänstemännen har sagt nej med motiveringen att det inte är en allmän handling.

Varför vill ni se hela bokföringen?

– Ska vi kunna hitta förslag till besparingar på detaljnivå så räcker inte årsredovisningen till. Eftersom vi inte sitter med i kommunstyrelsen får vi inte samma information som andra partier. I Vimmerby och Oskarshamn har vi fått ut bokföringen för socialnämnden utan problem.

Sverigedemokraterna har haft en paroll "Jag vill ha mitt Sverige tillbaka". När var Sverige som bäst?

– Allt var inte bättre förr. Definitivt inte, men jag skulle vilja ha de bästa bitarna från 60-, 70- och 80-talen. Det är framförallt den attityd som fanns då. Jag höll på att säga att då gällde "alla ska med". Då hade man inte accepterat en accelererande massarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet.

I Sverigedemokraternas centrala program för kommunpolitik så säger man att kulturstödet främst ska gå till att värna svenskt kulturarv. Mindre pengar till kultur för vuxna och till multikulturella projekt. Den kommunala kulturskolan ska erbjuda undervisning i folkmusik och gammeldans. När dans förekommer i idrottsundervisningen ska gammeldans premieras.

Gör Kulturskolan och Mejeriet fel när de satsar på streetdance och mångkulturella aftnar?

– Jag är för dåligt insatt i deras verksamhet. Jag passar på frågan. Generellt är det klart att vi ska satsa på att vårda vårt kulturarv.

Finns det inte en fara i att om man gör en snäv definition av vad som är svenskt så är det lättare att människor känner sig utanför och känner att vi är ett slutet samhälle?

– Jo, visst är det så. Gammeldans är kanske inte det som jag tycker är viktigast när man talar om det svenska. Jag tänker mer på gemenskap, solidaritet och kamratskap som de värden som vi slagits för de senaste århundradena.

Skulle du säga ja till en bygglovsansökan för en minaret i Västervik?

– Vi har sagt nej till fullskaliga moskéer. Vi vet att moskéer har varit centrum för politiska hetspredikningar. Vi ser dem som en symbol för något som splittrar samhället.

Är inte religionsfriheten en central del i det som är typiskt svenskt?

– Jo, i högsta grad men det betyder inte att du måste få utöva din religion i en byggnad som är främmande i en svensk stadsbild, och med böneupprop som hörs över omgivningen.

Om de skulle placera den i utkanten av staden avsides, ungefär som Maria kapell ligger i anslutning till kyrkogården? Då finns ingen omgivande bebyggelse att ta hänsyn till.

– Kanske en mindre byggnad, men vi säger nej till en fullskalig moské. De byggnaderna handlar om så mycket mer än religiös utövning.

Val 2014

Personligt

Namn: Bo Karlsson.

Bor:Törnsfall.

Yrke: Politisk sekreterare.

Politisk bakgrund: Gick med i Sverigedemokraterna 2006. Sitter i dag med i kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Partiet

Antal mandat i kommunfullmäktige: 2

Starkaste valkrets: Gladhammar.

Svagaste valkrets: Loftahammar.

Viktigaste valfrågan i Västervik: Invandrarfrågan.

Största utmaningen för Västerviks kommun under de kommande fyra åren: Fler arbetande människor i kommunen, och fler företag.

Fyra ord

Vi ber samtliga intervjuade politiker att fylla fyra ord som används flitigt av politiker med innehåll.

Frihet: Att man så långt som möjligt får göra det man själv önskar, utan att det verkar menligt på det andra önskar.

Jämlikhet: Varken kön, ursprung eller liknande ska påverka ens möjlighet till jobb, utbildning, lön eller behan d ling i rättsväsendet.

Tillväxt: Ekonomisk tillväxt ger människor större möjlighet att göra det de vill, men det får inte ske till följd av ökad miljösförstöring.

Hållbarhet: Att man tittar på tidigare erfarenheter innan man fattar ett beslut, så att man inte bara hittar en kortsiktigt lösning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson 0490 – 666