Västerviksborna ville prata brott och straff med Beatrice Ask

När justitieminister Beatrice Ask besökte Västervik var det inte helt oväntat brott och straff som allmänheten ville prata om. Både åldringsrån och ungdomsbrottslighet var heta ämnen på Spötorget. - Vi måste bli bättre på att fånga upp ungdomarna, säger hon.

12 augusti 2010 00:00
Justitieministerns rosa husvagn med texten "På väg för ett tryggare Sverige" väckte en del uppmärksamhet där den stod på Spötorget på tisdagen. Främst var Beatrice Ask här för att besöka Mejeriet men ett torgmöte hann hon också med.

 

- Det här lockar folk som inte skulle ha gått på ett vanligt politiskt möte, säger Beatrice Ask.

 

- Många kommer fram och vill prata, vissa önskar mig bara lycka till i valet och andra vill diskutera politik. Jag hörde om de här åldringsrånen ni haft i Västervik, det är ju förskräckligt. Det är ju få saker som upprör så mycket som brott mot barn och gamla och många gamla vågar inte komma hem igen när de blivit utsatta för ett rån i hemmet. Det är ju hemskt att de ska behöva vara rädda.

 

Beatrice Ask har innan pratat om att drogtesta barn under 15 år och det står hon fast vid.

 

- Det finns de som börjar röka hasch eller tar sin första sil när de är elva, tolv år gamla och om man misstänker att det kan förekomma ett missbruk måste man få drogtesta de barnen. Det ska alltid utredas när barn misstänks använda droger.

 

Beatrice Ask säger att det förebyggande arbetet är mycket viktigt när det handlar om ungdomsbrottslighet. Förstärkt polis och samarbete tycker hon är två viktiga punkter i det förebyggande arbetet. Alla måste hjälpa till, det går inte att hjälpa ungdomar att hamna på rätt väg om alla bara jobbar var för sig, anser hon.

 

 

- Jag tycker att så fort en ungdom blir misstänkt för ett brott ska han eller hon få en kontakt som kan stötta, till exempel från KRIS (kriminellas revansch i samhället). Från att misstanke har väckts till att en eventuell dom har kommit kan det ta ett år och under den tiden hinner personen begå fler brott. Så resurserna måste sättas in i ett tidigt skede. Vi måste bli bättre på att fånga upp ungdomarna, också efter att någon begått ett brott och suttit av ett straff. Behandlingen måste fortsätta efter att ungdomar släpps ut från fängelset och ungdomsvården och många behöver ju särskild behandling, till exempel sexualbrottslingar.

 

 

Aliansen ska komma med en ny översyn av sexualbrottslagstiftningen men den kommer först i höst. Beatrice Ask säger att man måste bli bättre på att bemöta de kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp och att den medicinska bevisningen måste bli bättre.

 

- Vi måste kunna ta hand om kvinnor som mår dåligt och är hotade, säger hon.

 

- Den farligaste platsen för många kvinnor är ju det egna hemmet, det är ju helt snurrigt.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Astrid Lönn