Brasiliensvenskarna i fokus i Hallingeberg

På onsdag kväll kommer Anna Wessman till Godtemplargården i Hallingeberg och berättar den intressanta historien om de så kallade Brasiliensvenskarna.

1 november 2011 00:00

Anna har sina rötter i Hallingeberg, men bor numera med familjen i Malmö. Hon är konstnär med bland annat foto, film och video som uttrycksformer. Intresset för att utforska vad som händer när människor lämnar sitt hemland för att finna en bättre framtid någon annanstans började med ett projektarbete på Malmö stadsarkiv.

- Jag upptäckte hur spännande det var att rota i gamla arkiv. Det, och så det faktum att vi bor i ett invandrartätt område i Malmö, gjorde att jag började bli intresserad av att dokumentera de som utvandrat från Sverige.

- Min man, som också är konstnär, blev också intresserad. Vi försökte länge att hitta något sätt att hitta finansiering av vårt projekt, men det blev inget napp. Vi beslutade då att spara ihop till resan själva. Vi förstod att det var bråttom om vi skulle hitta några som kunde berätta.

Det blev två månader som familjen bodde i Brasilien och i Argentina och letade upp ättlingar till de som utvandrat under slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Skillnaden från den stora utvandringen till USA var att här lockades man med betald resa. Behovet av arbetskraft för att odla upp landet var stort och man sökte i hela Europa efter de som ville resa.

- De förhållanden som mötte var mycket dåliga, det har vi förstått. Många ville resa hem igen, men bara ett fåtal fick den möjligheten. Under månaderna bland ättlingarna lärde vi känna många som hade minnen av vad föräldrarna berättat, en del talar ännu svenska.

Det blev ett mycket omfattande material som bland annat resulterat i en film som kommer att visar på filmfestival i Kiruna under november. En del annat material i form av bilder och filmer kommer Anna att visa vid sitt besök i Godtemplargården.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!