Sivers imponerad av "stadens sköna pastoratshus"

2 oktober 2003 01:00

"Det av stadens invånare för några år sedan ånyo byggda och med många rum försedda sköna pastoratshuset".
Det skrev Sivers redan 1758 om den då nya prästgården på Västra Kyrkogatan i Västervik.
Huset är alltså från mitten av 1750-talet och just nu genomgår fasaden en mycket noggrann renovering.
- Ju sämre ett fönster är desto roligare jobb.
Roger Norström har ett måleri i Ramshult mellan Tyllinge och Dalhem i norra kommundelen.
- Vi har bott där i 13 år nu men antikvariemålare har jag varit i 38 år, säger Roger på omisskännlig Göteborgsdialekt.


Roger har tillsammans med hustru Eivor nu i flera veckor skrapat och målat på prästgårdshuset.
- Han är den absolut bästa yrkesman som jag träffat på, säger Kenneth Lindqvist som är fastighetsskötare för församlingens hus i stan.
- Kenneth hjälper till med att byta dåligt virke så jag kan ägna mig åt måleriet till stor del, säger Roger Norström.
Tidigare i år har han tagit hand om Markuskapellet på Gamla kyrkogården.
- Där fanns många gamla färger. Jag fick fram åtta kulörter bara på taklisten.


Noga är han och det ¨vet inte minst länsmuseet som ger Roger Norström uppdrag.
- Prästgården här är inte vilket hus som helst. Arbetet måste få ta sin tid för att resultatet skall bli så bra som möjligt. Merkostnaden kan slås ut på kanske 50 år.
Roger ser fram emot nästa sommar.
- Då ser vi äntligen resultatet. Linoljefärgen har mognat ordentligt.
Innan dess skall dock fönstren tas om hand ordentligt.
- Jag tar några i taget och tar med dem hem till verkstaden. Arbetet blir bättre gjort hemma än uppe på en byggnadsställning.


Tidigare var förstås huset bostad för församlingens kyrkoherde. Ivar Rudmark bodde där liksom Gunnar Söderholm. I dag används fastigheten till lite av varje. Konfirmanderna brukar bland annat ha träffar här.
Nästa stora uppdrag för Västerviks församling är fönstren på Cederflychtska huset som ligger mitt emot prästgården på Västra Kyrkogatan.
En gata som på senare tid fått i stort sett alla hus renoverade och därmed uppsnyggade. Nu återstår bara Annagården som skulle må bra av lite fasadfärg.


Prästgården ligger i kvarteret Prosten. Grannar norrut är ett par fastigheter som disponeras av missbruksenheten Aspen.
Det Kindmarkska pensionärshemmet i Västervik stod färdigt 1940 och möjliggjordes av en donation efter framlidne fabrikören Peter Herman Kindmark.
Arkitekt var dåvarande stadsarkitekten Arre Essén.
Nybyggnaden i korsningen mellan Västra Kyrkogatan och Fabriksgatan placerades tre meter in från Västra Kyrkogatan. Något som i dag nuvarande café dragit nytta av genom att ha en liten uteservering mitt emot kyrkan.


Byggnaden inrymde tolv pensionärslägenheter och den sammanbyggdes med den gamla flickskolan som i sin tur erhöll elva pensionärslägenheter.
De båda byggnaderna är förenade med ett gemensamt trapphus.
Några år senare, 1946, byggdes ytterligare ett hus på gården med gaveln mot Fabriksgatan.
Peter Herman Kindmark levde åren 1825-1914. Han var född i Visby men bodde den största delen av sitt liv i Västervik.
Kindmark var urmakare och drev sin urmakeriaffär i 62 år mellan 1852 och 1914. Affären låg den mesta tiden i en byggnad på Västra Kyrkogatan i korsningen med Storgatan.

Vi nämnde gamla flickskolan. Det är det hus som i dag inrymmer Aspens kontorslokaler.
Huset är ursprungligen från 1767 och uppfördes av borgmästare Johan Hanqvist. Ända fram till 1940 var det en herrgårdsliknande anläggning med tillhörande byggnader som stall och vagnbod med mera.
Huset inrymde en tid flickskolan och om denna tid har Ellen Kindstrand skrivit en bok. Boken finns på biblioteket. Ellen Kindstrand började själv på skolan 1903 som då i högtidliga sammanhang kallades Västerviks Högre Läroanstalt för Flickor.
Grabbarna på läroverket kallade dock skolan för "Magdeburg".


Fastigheten var ordentligt i farozonen 1940 när Kindmarkska pensionärshemmet planerades. Förslaget om rivning tillbakavisades och det blev i stället en ombyggnad och huset står kvar.
För nästa år finns i kommunens investeringsbudget pengar för en ny ombyggnad av denna fastighet liksom av den Kindmarkska.
Ett huvudalternativ finns där Aspen hyr kontorslokaler på Södra Varvsgatan vilka Stegeholmshälsan nyligen lämnat.
Husen på Västra Kyrkogatan säljs till bostadsbolaget som bygger om till bostäder. De boende på Aspen lokaliseras till huset mot Fabriksgatan.
Det händer mycket i vår gamla stad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!