Boken om Odensvi snart klar

Det började lite försiktigt med släktforskning på makens sida kring gården Jössebäck. Och det slutar med en komplett historiebok över Odensvi socken från 1600-tal till nutid. - Hade jag vetat hur mycket arbete det skulle bli, hade jag förmodligen aldrig börjat, säger Mariann Gustafsson.

24 augusti 2011 00:00

Hon är tjänstledig som lärare på Överumsskolan, vilket har gjort det möjligt att driva projektet framåt med all nödvändig informationsinsamling och samtal med äldre boende i bygden. Men hon är inte ensam i det enorma researcharbete som i tre års tid genomförts i en studiecirkel i släkt- och bygdeforskning. Gruppen med tio hängivna sockenbor forstätter till hösten, nu med uppgift att sammanställa boken som kommer att bli på ca 400 sidor.

- Målet är att den ska vara klar nästa år då Odensvi hembygdsförening fyller 50 år, säger Mariann.

Hon är gift med målaren och konstnären Sven-Erik Gustafsson, som är född och uppvuxen i Jössebäck. När Marianne fick ta del av en tidigare släktforskningsstudie med mikrofilmer som skänkts till hembygdsföreningen var det kört.

- Jag började släktforska på Sven-Eriks sida. Det ena gav det andra, och sedan har vi systematiskt gått igenom varenda gård i Odensvi socken. Det har vi sammanställt i häften, en för varje gård. Det har blivit närmare 100 häften, säger Marianne.

Här finns gårdar som Frö, Rödsle och Glädjen. Samtliga 300 fastigheter är dokumenterade med uppgifter om alla människor som bott och levt där.

På ett möte med studiecirkeln kom förslaget att göra en bok, eftersom det inte finns någon samlande historik över Odensvi socken med sina fem rotlar.

- Jag började skriva efter den disposition som vi lagts upp. En del återstår, men det mesta är gjort.

En stor hjälp har varit det så kallade Odensviholmsarkivet, plus de tidningsurklipp som Carl-Axel Bröhme har samlat sedan 50 år tillbaka.

Bilder saknas inte heller. Per-Inge Lindersson, som är med i arbetet, har runt 10 000 bilder i sitt arkiv. Många av dem kommer att finnas med i boken. Dessutom bild på varje gård

Dispositionen är klar och boken kommer att innehålla mängder med information om befolkning, fornminnen, vägar, transporter, industrier, nöjen, skolan, föreningar, luffare och mycket annat.

- Dessutom ska vi sälja cd-skivor med alla gårdshäften.

För Mariann är det en stor utmaning att skriva, och göra historien levande med ett språk som är lätt att förstå. Gunnar Green läser korrektur och stöttar i skrivandet.

- Boken ska förhoppningsvis vara klar i mars nästa år. Mycket återstår, och vi ska snart börja jobbet med att söka sponsorer för finansieringen. Vi har redan fått en donation samt en grundplåt från hembygdsföreningen. Vi ska fixa det, säger Mariann.

Cirkeldeltagarna

Följande deltar i studiecirkeln och arbetar med boken:

Mariann Gustafsson, Sture Pettersson, Sonja Pettersson, Alice Gustafsson, Ragnar Gustafsson, Åke Nilsson, Sven-Erik Gustafsson, Per-Inge Lindersson, Gunnar Greek och Janne Dahlberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!