Husen i hamnen för hundra år sedan

Tullkammaren låg vid Lilla Strömmen och inte på hamnplanen. Det vet vi nu.

23 januari 2012 00:00

Den 23 december publicerade vi de här bilderna. Två läsare har hört av sig om vykorten och vi har grävt lite i arkiven.

Det är huset längst till höger på bilden med varmbadhuset som är den gamla tullkammaren i Västervik. Det vet både Kalle Henricsson och Barbro Friberg, tidigare förste antikvarie i Västervik.

"Tullkammaren bestod egentligen av två sammanbyggda hus, där huset längst ut mot Skeppsbron ursprungligen var en järnvåg, alltså där allt järn, som skeppades ut från Västervik, vägdes. Det var hopbyggt med tullkammaren, som alltså låg mot Fiskarehamnen" berättar Barbro Friberg.

- Tullen fanns inte kvar i det huset 1946, då låg arbetsförmedlingen i huset och jag var inne och sökte jobb där, minns Kalle Henricsson. Arbetsförmedlingen hyrde sina lokaler.

1946 skriver Gunnar Friberg i Västerviks-Tidningen om Tullverkets verksamhet. Västerviks tulldistrikt omfattade då hela Tjust och delar av det som nu är Vimmerby kommun. Förutom i Västervik fanns det hamnar i Gamleby, Verkebäck, Gunnebo, Blankaholm och Helgenäs.

Det gamla tullhuset användes som tullkammare fram till 1930-talet, då ett nytt byggts på hamnplanen. Hur länge det gamla tullhuset stod kvar är osäkert men kanske fram till att den nya Slottsholmsleden byggdes i slutet av 1970-talet.

Tullkammaren hade elva anställda 1946. Den viktigaste uppgiften för dessa var att ta hand om tullavgifterna från inkommande fartyg, och kontrollera varorna i lasten på fartygen och utgående paket. De skulle också ta fast smugglare. Före andra världskriget smugglades mycket sprit hit från Baltikum.

På bilden med ett parti av hamnen finns ett litet hus med tre fönster till höger på bilden. Både Barbro Friberg och Kalle Henricsson vet att det var läsrum för sjöfolk förr i tiden. Kalle Henricsson minns att det fanns en skylt på husets ena gavel.

- Det huset tillhörde också Tullverket och är gammalt. Förmodligen är det detta hus som prosten Sivers 1758 skriver om i Västerviks historia och beskriver som en kammare med spis för stadens vakthavande och besökare.

På vykortet från Skeppsbrokajen, som skickades 1906, finns ett tredelat hus till höger i bild. Det huset var hamnkontor och sedan personallokal för dem som arbetade i hamnen, minns Kalle Henricsson.

Bilderna har lånats ut av Maritha Fridleifer och de har trycks som vykort en gång i tiden.

Folkets bilder
Har du en gammal bild som du vill visa i VT? Vi vill gärna ha in fler gamla bilder. Ring eller skicka e-post till Bengt Faleij på e-postadress bengt.faleij@vt.se eller telefon 0490-666 08.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!