Ekonomer vill höja skatt för gruvor

Staten kan höja sina intäkter från gruvnäringen utan att nämnvärt försämra förutsättningarna för branschen, skriver nationalekonomerna Jesper Roine och Daniel Spiro på DN debatt. Det grundläggande problemet i branschen är att företagen måste investera i prospektering innan de vet hur lönsamt det blir. För att komma runt det kan man parallellt med vinstbeskattning subventionera prospektering. I Norge har man sedan länge ett sådant system för oljeindustrin.

14 november 2013 08:13

Den andra centrala frågan är hur staten ska hantera intäkterna från gruvindustrin. I dag går de direkt in i statskassan, vilket kan ifrågasättas eftersom mineralerna också tillhör kommande generationer. Ett alternativ är att placera inkomsterna i en statlig fond som kan omsättas till samhällsnytta även för framtida generationer, menar nationalekonomerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!