Ohederlig klimatrapportering

13 juli 2013 00:01

Västerviks-Tidningen hade i tisdags en artikel om strålning i Fukushima. Den uppgavs ha ökat med 90 gånger. Visst är det mycket, låt larmklockarna ringa. Men 90 x 0 är ändå lika med noll. Strålningen i Fukushima har aldrig överstigit det som är normal bakgrundsstrålning i Indien.

Artikeln berättar att Masao Yoshida dog och att han hade cancer. Men hans cancer hade förmodligen förorsakats av hans rökning. Han dog av en hjärnblödning som inte har något med cancern att göra.

Hitintills har ingen varken skadats eller dödats av strålning från den art av kärnkraft Gen 2 och 3 som vi nu har ungefär 500 av i världen. Kärnkraft är till och med säkrare än solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Undersökningar visar, att bland journalistkåren är 45 procent "gröna" i sin politiska inställning men bara 19 procent bland väljarna. Det är mycket ohederligt av journalister att formulera information på det sätt som skett.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Cornell Loftahammar