Obama i kejsarens nya kläder

27 juni 2013 09:47

President Obama planerar att drastiskt minska utsläppen av koldioxid. Det baserar han på förutsägelserna från de datormodeller som FN:s klimatpanel IPCC skapat. Dessa har nu bevisats värdelösa av 17 år utan uppvärmning.

FN gav IPCC i uppdrag att fastställa människans påverkan på klimatet. Alla inser att påverkan finns, varför det är viktigt att förstå om den är liten eller stor och vad den beror på. En första förutsättning att finna vilken skillnad människan orsakar är förstås att lära sig hur klimatet fungerar naturligt. Om vi inte vet vilken den globala temperaturen skulle vara utan mänsklig påverkan, kan vi inte säga hur mycket av dagens temperatur människan bidragit med.

Men så gjorde inte IPCC. De började med att ge svaret: Det har skett en exceptionell uppvärmning orsakad av utsläppen av koldioxid, Anthropogenic Global Warming, AGW. Den kommer att leda till oöverskådliga katastrofer.

Ända fram till det stora mötet i Köpenhamn 2009, COP 15, förklarade IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri: ”Det finns ingen annan förklaring”. Den har samma kvalitet som när tuppens galande påstås lyfta solen över horisonten.

Även den mest okunnige inser att de ständigt föränderliga molnen kan ha stor betydelse. På badstranden märker man när solen går i moln. Man märker också tydligt skillnaden mellan en stjärnklar och en molnig natt. På teves bilder av jorden sedd från rymden är större delen täckt av moln. Deras verkan studerade inte IPCC.

Det gjorde dansken Henrik Svensmark. På en konferens i Birmingham 1996 presenterade han sin teori om den kosmiska strålningens verkan på molnbildningen. Dess positivt laddade partiklar kolliderar med luftens molekyler och skapar kondensationskärnor för molnens små vattendroppar. När solens magnetfält blir starkare styrs fler partiklar förbi jorden. Då blir det färre moln och varmare på jorden. IPCC:s förste ordförande, Bert Bolin, kallade teorin: ”Vetenskapligt extremt naiv och oansvarig”. Därmed degraderade han sig offentligt till vuxenmobbare.

En vetenskapsman välkomnar en ny teori. Den har nu fått stöd från flera håll.

Bolin knäsatte nivån på anständighet bland de som kallar sig klimatforskare, vilken senare visat sig i manipulationer, fusk och bedrägeri i Climategate I och II.

De 17 åren gör alla datormodellerade katastrofscenarier värdelösa. Öknarna har blivit grönare. Polarisarna smälter inte. Isbjörnarna mår bra. Haven visar ingen oroande stigning. Fler söderhavsöar växer än minskar. Orkanerna är 20 procent färre än på 90-talet.

Det finns inga mätningar som indikerar att mer koldioxid i atmosfären skulle orsaka en märkbar uppvärmning. Den 22/3 rapporterade NASA Langley att koldioxiden har en betydande kylande verkan!

Solen uppträder nu som under ”Lilla Istiden” på 1600-talet. Det blir snart kallare. Då tappar Obama sin klimatdress. Sagan är evigt sann.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!