Vården har stora brister

24 april 2013 15:43

Det blir besvärligt för många om vårdpersonalen strejkar, men vi äldre får ändå inte den vård och hjälp vi behöver.

Vi möter ett stort antal dörrvakter som fått till uppgift att i tid fördröja den hjälp man vill ha, eller hänvisa till någon annan instans. Man ödslar inget krut på de äldre och för många innebär det väntan på den slutliga lösningen.

Politiker lovprisar den egna förträffligheten, styrkta av positiva siffror för väntetider och hänvisningar till en nöjd allmänhet. Politikernas beskrivning förefaller vara ett uttryck för önsketänkande.

Vård och vårdbehov har till synes låg status bland vårdpersonal, även om undantag från regeln förekommer.

Redan i april får man beskedet att innan semestern gör vi inget åt dina problem. Samma sak för uppehåll över jul och nyår.

Akuta behov har en särställning. Västerviksakuten gör bra ifrån sig, vilket medför ökat tryck på den verksamheten.

Sjukvårdspersonal och sjukvårdspolitiker – njut av semestern, en dag får även ni uppleva en annan verklighet!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Yngve Råberg