Idealism och realism i klimatpolitiken

19 september 2012 00:00

"Strunt är strunt och snus är snus, om ock i gyllne dosor" skrev Fröding och så är det också med klimatpolitiken.

I Sverige dröjer sig "klimatbubblan" kvar och somliga får panik av ordet koldioxid. Miljöministern vill vara världens samvete, gå före och visa andra länder vägen fast hon är ensam och vilsen. Man kan inte bygga något "hållbart" på subventioner och konkurserna i den internationella gröna sektorn duggar tätt.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel är en av många som struntar i vår miljöminister. Där skall kärnkraften avvecklas och man bygger nu 23 stora kolkraftverk för att ersätta den. Nytillskottet av koldioxid är dubbelt så stort som hela Sveriges sammanlagda. I Sverige har miljörörelser varit så framgångsrika att många känner ångest inför de uppmålade hoten "vi måste göra nå’t" och hittar på olika stolligheter för att döva samveten.

En sådan stollighet är vindkraft. Vi skall förstöra vår miljö och ekonomi här för att rädda jorden. Men vindkraft minskar inte vårt och EU:s sammanlagda koldioxidutsläpp, det har Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott tydligt klargjort. Det skulle däremot en satsning på transportsektorn göra. Men hur det skall gå till är tveksamt eftersom bioenergi i tanken ej är "hållbart". EU kommer att besluta om max 5 procent inblandning och i FN pågår liknande arbeten.

Koldioxidhalten har ökat från 300 till 400 ppm men den globala uppvärmningen har stannat av liksom havets höjning. Satelliterna ser nu en grönare jord och den svenska skogen växer så det knakar. Koldioxid är livets gas som ger oss bröd på bordet, mjölk till våra barn och fisk i havet. I stället för att paniskt bekämpa koldioxid borde vi fundera över vilken koldioxidhalt som är optimal för vår jord som snart måste föda 9 miljarder människor.

En annan stollighet är att länets kommuner skall "klimatkompensera" vilket innebär att de skall friköpa sitt samvete med en straffskatt på egna resor. Den som flyger kan betala sådan extra avgift till GreenSeat i Holland. Som alltid vid sådan verksamhet fastnar det mesta i administration med mera så nettoeffekten blir kontraproduktiv. Världens utsläpp av koldioxid är 33 gigaton och Sveriges 0,05 gigaton. En procent av två procent av en promille svarar länets resande för, lätt som en plätt kan vi rädda jorden med en allmosa. Det är inte alltid lätt att skilja det som är stort och viktigt från symbolhandlingar och strunt.

Att sådana förslag kommer från Miljöpartiet och Centerpartiet har vi vant oss vid. Men att nu även Moderaternas ordförande i länet, Henrik Yngvesson, börjat leka i den sandlådan är mer överraskande.

Inlägget är en replik på Henrik Yngvessons (M)
debattartikel i VT i lördags.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!