"E di skvatt galne?"

21 mars 2012 00:00

Ibland undrar man hur våra politiker och kommunledningen tänker. Menar ni på fullt allvar, att vi skall möta våra besökare, affärsmän, turister med flera med en skog av vindkraftsmonster?

Semesterlängtande turister vill uppleva Visfestivalen, Lysingsbadet, Gränsödagarna, avkoppling och allt som bjuds. Är det en bra idé att välkomna dem med sol, vind och vatten i ena riktningen och blinkande, vinkande monster i den andra? Öland och Gotland är redan förstörda så man vill gråta. Möter vårt vackra Tjust nu samma öde? Vad händer med Östersjöns pärla när naturdyrkande tyskar, danskar och andra upptäcker, att deras vindvärk förföljt dem ända hit?

Ni folkvalda, vilken anser ni vara er största plikt? Att rädda jorden, vilket ni inte kan, genom att trycka in så många vindkraftverk som möjligt på kommunens yta. Eller är det er främsta plikt att hålla dessa förstörande monstermaskiner utanför kommunens gränser så gott det går?

Är det inte egendomligt, att det är just de politiska partierna Centern och Miljöpartiet som mest aktivt vill vidta åtgärder som förstör vår natur, vårt vackra landskap, livskvalitet och vårt välstånd.

Ni har blivit valda för att värna om kommunens framtid, att den utvecklas väl och erbjuder människor, företag, fauna och flora en mycket god miljö nu och för framtida generationer. Lev upp till det ansvaret som vi som bor här förtroendefullt givit er.

"Utmed stränderna stod vanligen en krans av träd, därinnanför lågo åkerlappar, och uppe på toppen av de små kullarna togo träden vid på nytt.

Detta var återigen ett ställe, där land och hav möttes på ett sådant vackert och stilla sätt och liksom sökte varandra det bästa och skönaste de hade."

Så skrev Selma Lagerlöf om Tjust för 100 år sedan.

Ni politiker har makten, att förstöra eller bevara.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!