Ansvarslös populism

8 mars 2012 00:00

Det mest effektiva sättet att ljuga i politiken är att tala sanning, men bara på ett sådant listigt sätt att man för fram en del av sanningen (som man i populistiskt syfte vill framhäva) och förtränger den andra icke önskade delen av helheten. För att även Johannes Regell och Socialisterna får en chans att gå ifrån populistiska halvsanningar till respekt för den politiska sanningens helhet, citerar jag lite av Regells uttalanden: "...vem som helst kan fatta att pengar som betalas ut i socialbidrag ingår i den ekonomiska cirkulationen och håller igång butiker precis som alla andra pengar." Detta är bara den önskade delen av sanningen.

Den andra sannings-delen består i att det finns en stor skillnad mellan socialbidragspengar (som dock har en mycket viktig social funktion) och "alla andra pengar". Även populistiskt vältalige Regell och Socialisterna borde kunna inse att skillnaden mellan socialbidrag och "alla andra pengar" är att socialbidragspengar måste finansieras genom skattepengar. Detta "löser" Regell genom en populistiskt generös godtycklighet - lögn, sägande att "Regeringen Reinfeldt betalar av på en statsskuld vi i praktiken inte har". Detta är inget annat än populistiskt sataniskt listigt uttänkt lögn. Ekonomiska fakta talar sitt språk.

Tack och lov har ansvarsmedvetenheten för balans i statsbudgeten återvänt till regeringskretsar. Annars hade vi och mest våra barn (trots vackra drömmar om gränslös välfärd) få brottas med den typen av socialt mycket smärtsamma problem som nu är akuta i bland andra Grekland. Populisten Regell löser alla problem genom att låna och låna - tills välfärden går i konkurs. Jag vill absolut inte underskatta betydelsen av social välfärd. Jag darrar inför faktum att vårt välfärdssamhälle utvisar en dement 91-åring som har alla släktingar i Sverige. Svåra ekonomiska överväganden måste ske (med hjärna/hjärta) oavsett Socialisternas populism.

Replik till Johannes Regell och Socialisterna.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jan Stepán