Tänk till om autonoma bilar

25 juni 2015 19:51

Automatiseringen av uppgifter som tidigare sköttes av människan går i en rasande fart. Ett av de områden där utvecklingen kommit långt är inom fordonsindustrin. Den högsta graden av automatisering är helt autonoma bilar där fordonet tar över förarens uppgifter. Google genomför idag tester i Kalifornien och i Sverige planerar Volvo att ha självkörande bilar på Göteborgs gator 2017.

Kungliga Automobil Klubbens Expertråd, KAK, är i grunden positivt till teknikutvecklingen. Autonoma bilar kan bidra till att reducera bilens miljöpåverkan, stärka trafiksäkerheten och vara en dellösning på kapacitetsproblematiken.

Samtidigt reses en rad nya frågor som ställer krav på samordning mellan länder, där Sverige borde vara pådrivande. KAK vill därför rikta en uppmaning till politiker, försäkringsbolag och ansvariga myndigheter att på allvar börja ta ett grepp om dessa frågeställningar. Här är några av de mest centrala.

Ny körkortsutbildning. En blandning av dagens bilar, delvis automatiserade och helt autonoma bilar kommer att finnas under en lång övergångsfas. Möjligheten att införa olika körkortsutbildningar för olika fordonstyper, beroende på graden av automatisering, bör utredas.

Klarlägg ansvarsfrågan. När en dator styr körningen blir frågan om vem som bär ansvaret vid en olycka komplicerad. Detta kan kräva en helt ny typ av lagstiftning som harmoniseras med andra länder. Kanske kan kravet på att föraren alltid måste kunna ta över kontrollen av fordonet bli en lösning på ansvarsfrågan.

Håll föraren aktiv. Tekniken är i grunden ett hjälpmedel som ska vara i människans tjänst – inte tvärtom. Det finns en risk att mänskligheten, i sin iver att skapa effektiva system, rationaliserar bort sig självt. Istället borde vi sträva efter en utveckling där människa och maskin samverkar för att uppnå bästa möjliga trafiksäkerhet.

Hur autonoma bilar introduceras får inte bara bli endast en teknisk fråga. Politiker, försäkringsbolag och ansvariga myndigheter måste ta ställning till hur tekniken introduceras och används på bästa sätt. Vår uppfattning är att vi bör sträva efter en utveckling där människa och maskin samverkar för att uppnå bästa möjliga trafiksäkerhet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Ydstedt, ordförande KAK:s Expertråd Therese Nyberg, generalsekreterare KAK