Sverige kan lära av Merkel

17 augusti 2015 16:38

Anna Kinberg Batra har besökt Europas starka kvinna, Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Nog finns det en del för Kinberg Batra att lära sig där, moderatledaren är fortfarande förhållandevis ny i rollen medan Merkel tillhör Europas mest framgångsrika och rutinerade politiker.

Sverige och Tyskland är de länder som tar emot flest asylsökande i EU. Det var därför inte helt oväntat att diskussionen till stor del kom att handla om just migrations- och integrationsfrågor. Kinberg Batra passade på att i samband med mötet åter torgföra förslaget om att inrätta så kallade säkra länder i asylprocessen.

Säkra länder var ett av förslagen från Moderaternas arbetsgrupp ”Stärkt integration i ett öppet Sverige” presenterade i sin slutrapport i juni. Partiet har sedan dess fört fram förslaget vid flera tillfällen. Kristdemokraterna föreslog det redan i december 2014. Det går ut på att identifiera länder som det är säkert att sända tillbaka sökande som saknar asylskäl till, för att på så sätt kunna snabba på avgörandeprocessen.

Det handlar till stor del om länder på västra Balkan från vilka det i år redan har kommit över 4 000 asylsökande till Sverige enligt Migrationsverket. 97 procent av de sökande från Kosovo och Albanien och 99 procent av sökande från Serbien, Bosnien och Makedonien nekas asyl.

För den som inte har något kan en säng och tre mål mat per dagen, och därtill en liten dagsersättning, under ett antal månader vara motivation nog att bege sig hit. Det är svårt att inte sympatisera med dessa människor, det går dock inte att bortse från att det svenska mottagandesystemet inte håller för denna sorts otillbörliga nyttjande. Det driver upp kostnaderna och ökar handläggningstiden för alla andra som tvingas leva i ovisshet längre än nödvändigt.

Samma problem återfinns i Tyskland. Där finns det dock redan en lista med säkra länder. Den tyska regeringen satsar nu på informationskampanjer för att redan i förväg förtydliga att den som umgås med tanken att försöka ta sig till Tyskland i detta syfte inte har något att tjäna på det. Tydlighet och information är viktigt och Kinberg Batra bör snegla även på detta. Vilka signaler man skickar spelar stor roll och Sverige behöver göra tydligt att uppenbart ogrundade ansökningar snabbt kommer att rendera en återresa till hemlandet.

Moderaterna, och för den delen även övriga partier, bör dessutom ta en titt på förslaget att minska ersättningen till asylsökande från säkra länder, något den tyska regeringen nu överväger. Förhoppningen är att på detta vis ytterligare minska incitamentet att utan asylskäl söka sig till Tyskland. Förslaget har mött en del kritik i Tyskland som är värd att ta på allvar, men är likväl intressant nog att prövas även i svenska förhållanden.

Nog finns det en hel del för Moderaternas att lära och inspireras av Merkel. Tydligheten kring förslaget om säkra länder är dock berömvärt. Samma envetenhet förtjänar även förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd som regel även för asylsökande från Syrien.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!