Se upp för vindkraften

17 augusti 2015 10:04

Vinden är kanske ren, förnybar och gratis. Men genom att maskinerna måste vara så enormt stora blir el från vindkraft det skitigaste och dyraste av alla alternativ. De förstör vår miljö och våra vackra landskap och gör människor hemlösa, sjuka, förtvivlade, arga och fattiga.

Vindkraft saknar helt betydelse för jordens klimat och IPCC:s klimatmodeller har visat sig ge för höga värden. Det råder en betydande enighet bland världens vetenskapsmän om att mer än ungefär en grad varmare (0-1,5 grader) på grund av koldioxid behöver vi inte räkna med, och det är bara till nytta. Inget att oroa sig för således.

I Sverige är det tvärstopp för vindkraft. Många år framledes har vi överskott av el av hög kvalitet från vatten- och kärnkraft. Alla vindkraftföretag går med stora förluster. Senast rapporteras att vindkraftbolaget Samkraft, ägt av bland annat Gävle och Sandviken, inte kan betala räntor på minst 64 miljoner kronor. Det norska företaget Statkraft, som förberett en stor vindkraftpark i Tribbhult i Västerviks kommun, har gjort förluster på två miljarder kronor och nu avbrutit all vidare prospektering i Sverige.

Sveriges utsläpp av koldioxid kommer till 90 procent från bensin, diesel och fotogen, det vill säga från transportsektorn som förbrukar 92 TWh. Vi kan inte driva bilar med vindkraft. Det blir kontraproduktivt och tar resurser som borde användas bättre.

Kalmar län förbrukade 2,8 TWh bensin och diesel år 2014. Det kan jämföras med biogasproduktionen vid Lucerna som är 0,004 TWh. Vindkraften i länet producerade 0,5 TWh och hela landet 11 TWh. Det skulle behövas 150 TWh skogsråvara för att göra transportsektorn fossilfri och det är långt utöver vad Sveriges stora skogar klarar av att leverera. Minns, att det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande. Erk du, Maja du, var ska vi ta’t?

Förnybart med sol, vind och grönska har negativa konsekvenser. Om man ändrar ”förnybart” till ”långsiktigt hållbart” för man upp tanken på en högre intellektuell nivå. Där har de monstruösa vindverken inte någon plats. I stället kommer kärnkraft Gen4 in i bilden. I kombination med termolys kommer fordonsbränsle att effektivt kunna produceras långsiktigt hållbart. USA, Kina och Ryssland forskar mycket på det nu. Men i Sverige förorsakar ordet kärnkraft tankestopp hos vissa personer.

Vindbranschen är desperat och det syns i Charlotte Ungers obalanserade artikel i VT (14/8) där hon plussar på en nolla för mycket i antal bilar som skulle kunna drivas med vindkraft. Man skall inte slänga in goda pengar efter dåliga. Finansiärerna gick in i branschen med öppna ögon trots att alla larmklockor klämtade. De har genomfört vår tids största felinvestering och cyniskt medverkat till förstörelse av vår fina natur. Då är det inte mer än rätt att de får ta den smäll som det innebär att ha investerat fel. Det vore en moralisk katastrof om de skulle förlåtas med pensionspengar, skattemedel och ytterligare subventioner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!