Primärvården står inför kollaps

7 januari 2015 08:50

I VT 23/12 kan vi ta del av hur landstingsrådet Jessica Rydell (MP) ser på primärvården i norra länet. Det anges som bekymmersamt när Överums läkarmottagning stängs vid halvårsskiftet. Man sitter dock inte passiva enligt uppgift, utan letar efter personer som kan överta verksamheten. En privat vårdgivare skulle vara den lösning som närmast eftersträvas. Vän av ordning ställer sig då frågan om man är lika offensiv i arbetet att säkerställa primärvård med kontinuitet och god kvalitet även i Gamleby och Ankarsrum? Där har inte något hänt för att befolkningen skall få det som man betalar skatt för. En primärvård med kontinuitet, kvalitet och utveckling för framtida utmaningar. Att bedriva entreprenörsdriven primärvård i Kalmar län är en utmaning i sig. Bristen på insikt om vårdens realiteter som färgar det rödgröna blocket råder det inga tvivel om, men som nu påstå att man är offensiv kan inte ses som annat än en ren lögn. Om så inte är fallet så kan man undra vilka insatser som gjorts och varför dessa uppenbarligen inte lyckats?

Att bedriva entreprenörsdriven vård i Kalmar läns landsting innebär att vården skall ske på lika villkor som den offentligt drivna vården. Nu är det inte så. Den som är listad på en offentligt driven mottagning får större del av skattemedlen jämfört men den som är listad på en entreprenörsdriven mottagning. Detta helt enligt redovisningar från landstinget. Med ett befarat underskott om 40 miljoner kronor inom primärvården betyder det en skillnad om cirka 210 kronor per person, det vill säga den summa som skjuts till för att täcka underskottet.

Till det kommer sannolikt större summor som inte är öppet redovisade och som inte kan spåras på grund av olika kontodispositioner .

Dessutom är förutsättningarna helt olika för att bedriva vård i glesbygd och tätort, det vill säga på avstånd från sjukhus och som ensam vårdgivare på orten. Ändå finns inte viljan att underlätta och skapa förutsättningar för vård i glesbygd. Det ideologiska motståndet från den rödgröna majoriteten hindrar verkligheten att få sina krav uppfyllda. En önskan om en lösning var möjlig den 23/12, dagen före julafton, men lika lite som man tror på att tomten är en realitet, lika liten är tilltron till landstingsrådet Jessica Rydell och den rödgröna majoriteten .

Sanningen är att primärvården i norra länet står inför en hotande kollaps och det kan inte vara någon annans ansvar än den rödgröna majoriteten. Folkpartiet och Alliansen har påtalat detta och föreslagit ekonomiskt tillskott för just primärvården vilket kategoriskt tillbakavisats av den rödgröna majoriteten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Nilsson (FP) Ledamot primär- och tandvårdsdelegationen