Plantera träd för klimatet

16 december 2015 02:00

Kväve och syre är de två gaser som dominerar vår atmosfär. Kvävehalten i atmosfären är 78 procent medan motsvarande siffra för syre är 21 procent. Övriga gaser domineras av argon medan koldioxiden utgör endast 0,038 procent.

Trots den lilla andelen gas i atmosfären är vårt uppmärksamhet riktat mot just koldioxid. Gasen var tidigare naturens gas. Idag skall gasen bekämpas med alla medel som står till buds och betalas med skattepengar.

Ett förslag som är billigare och mer effektivt är att alla som flyger på olika klimatmöten förbinder sig att plantera tio träd per "miljöresa". Planteras lövträd så har varje träd vid hundra års ålder lagrat 6,1 ton koldioxid. Planteras tall eller gran så har varje träd vid 70 års ålder lagrat ungefär 4,3 ton koldioxid.

Enkelt och en verklig handling för miljöns skull. Förmodligen blir de så kallade miljöresorna impopulära och trädplanteringarna upphör. Men det finns lösningar. Ett förslag är att FN köper in regnskog. Det andra förslaget som redan finns är att vi ger vänner och släktingar några träd i present. Den verksamheten har många frivilliga organisationer länge hållit på med. Du gör då ett aktivt val för miljöns skull.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Ronquist