Överdriven klimatångest

27 mars 2015 05:15

Härmed anmäler jag mitt intresse att få arbeta som klimatångestterapeut i kommunens tjänst!

Eftersom ungefär var tredje medborgare i Sverige känner klimatångest måste det ju anses som nödvändigt att tillsätta en sådan tjänst för medborgarnas bästa i Västerviks kommun.

Vi skulle då bli föregångare i hela landet fullt i klass med tillsättandet av en klimatgeneral i Stockholm. Tänk vilken pr för kommunen!

Den som däremot är intresserad av fakta angående nutida klimatkatastrofers omfattning och antal kan ju exempelvis ta del av Hans Roslings studier.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lennart Facius